logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Finał międzyszkolnego konkursu „Wiedzy o Bydgoszczy”

alt

Tematyką finału konkursu „Wiedzy o Bydgoszczy” były zagadnienia SZLAKU PRZEMYSŁU I RZEMIOSŁA TeH2O w związku z ogłoszeniem przez radnych Bydgoszczy roku 2018 – Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. Do drugiego etapu z naszej szkoły zakwalifikowali się: Patryk Baran, Weronika Hemmerling, Natalia Szymczak. Zadaniem finalistów konkursu było odpowiedzieć na 30 pytań, których część dotyczyła rozpoznawania obiektów na podstawie fotografii bądź opisu. Byliśmy blisko podium, zabrakło niewiele. O większe i bardziej cenne nagrody powalczymy o zwycięstwo za rok! W trakcie przerwy konkursu uczestnicy turnieju wraz z opiekunami zwiedzali barkę „Lemara”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Gastronomicznych.

J. Pawlewicz, G. Kacprzak

Bydgostienalia. Młodzi młodym o Bydgoszczy - FINAŁ

alt

23 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala podsumowująca przedsięwzięcie którego byliśmy współautorami. Na spotkaniu gościliśmy m.in. wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lecha Zagłoba-Zyglera, prezes bydgoskiego ZNP Mirosławę Kaczyńską oraz dyrektorów placówek realizujących grant oświatowy. Zebranych powitano oryginalnie gwarą bydgoską. Uczniowie z poszczególnych szkół zaprezentowali realizowane w ramach grantu projekty. Wszyscy uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu otrzymali za swe zaangażowanie dyplomy i upominki. Uroczystość zamknęło wspólne wykonanie pieśni patriotycznych.                 G. Kacprzak

alt

Konkurs "Tropiciele" w ramach projektu miejskiego: "Szkoła Otwarta i Tolerancyjna"

alt

W sobotę - 21 kwietnia br. odbył się w naszej szkole konkurs „Tropiciele” realizowany w ramach projektu miejskiego „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”. Celem konkursu „Tropiciele” była promocja umiejętności wyszukiwania w tekście informacji nie będących faktami. Współczesne czasy charakteryzują się współistnieniem wielu niesprawdzonych źródeł informacji (blogi, facebook, twitter, youtube, portale internetowe) oraz stronniczych gazet i stacji telewizyjnych. Zadaniem uczniów, było wyłowienie z tekstu informacji, te które przedstawiane były jak fakty, choć prezentowały opinie, wymysły i stereotypy. Konkurs odbył się w następujących grupach wiekowych:

Tropiciele Mitów (do lat 10)

1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 17

2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 38

Tropiciele Stereotypów (10-15 lat)

1 miejsce – Zespół Szkół nr 14 (Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi )

2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 66

3 miejsce – Zespół Szkół nr 19

Tropiciele Postprawd (od 15 lat)

1 miejsce – Zespół Szkół nr 1

2 miejsce – Zespół Szkół Handlowych

3 miejsce – Liceum Ogólnokształcące nr 4

Gratulujemy naszej drużynie: Weronice Tajs, Wiktorii Drużkowskiej i Weronice Buła z klasy 1Ta! Dziękuję serdecznie za pomoc w organizacji konkursu uczennicom z kl. 2Ta: Sandrze Trojanowskiej, Wiktorii Duszyńskiej i Patrycji Muszałowskiej!          J.Kotwicka

alt

Konkurs uświetniła występem wokalnym Karolinka Maleska z Zespołu Szkół

Specjalnych nr 30. Pięknie dziękujemy!

Bydgostienalia. Młodzi młodym o Bydgoszczy.

alt

Idea projektu ma swą genezę w seminarium "Bydgoska polityka historyczna" z 1 lipca 2016 roku zorganizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Bydgoszczy, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli. Projekt współpracy szkół zakładał przybliżenie elementów historii miasta i jego mieszkańców w przystępnej formie uczniom przez uczniów. W tym roku szkolnym kontynuowaliśmy tematykę podjętą w ubiegłym roku tj. fizyczną likwidację inteligencji bydgoskiej przeprowadzoną w 1939 roku przez okupanta niemieckiego w ramach tzw. Inteligenzaktion. Tym razem przygotowaliśmy zajęcia terenowe ''Krwawa jesień 1939 roku - Intelligenzaktion w Bydgoszczy". Treścią ich było wytyczenie trasy prowadzącej szlakiem miejsc kaźni Bydgoszczan u progu wojny i przygotowanie do nich opisów oraz relacji świadków. Nasi uczniowie oprowadzili młodzież z Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomoc Klaudii Jareckiej, Monice Wyrostek, Łukaszowi Głowackiemu, Jakubowi Trelińskiemu i Pawłowi Pacholewiczowi.

G.Kacprzak

alt

Nagraliśmy nasz filmik!

alt

Dziś nagraliśmy nasz film: "Tolerancja oczami uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Bydgoszczy". To część projektu miejskiego, który realizujemy w naszej szkole: "Szkoła Otwarta i Tolerancyjna". Dziękujemy pięknie za współpracę wszystkim uczniom i nauczycielom, a w szczególności: Panu Dyrektorowi Andrzejowi Wojtynie, Panu Romanowi Janowskiemu, Annie, Marcie, Patrycji, Natalii i Emilce z kl. 1a, Arno z kl. 1Ta, Noemi, Laurze, Patrykowi z kl. 2a oraz Pawłowi i Kubie z kl. 3Ta. Było świetnie!!!                J.K.

alt

Gra miejska "Open your mind"

alt

11 kwietnia br. nasi uczniowie: Róża Grygiel, Daria Kruczkowska z kl. 1Ta oraz Paweł Pachlowicz z kl. 3Ta wzięli udział w grze miejskiej pt.: „Open your mind”. Przesłaniem akcji było lepsze zrozumienie siebie i przełamanie stereotypów, które zaciemniają istotę poznania. Gra miejska była częścią projektu miejskiego: „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”. Kolejnym zadaniem będzie nagranie filmu pt.: „Tolerancja oczami uczniów Zespołu Szkół nr 1”, które zrealizujemy we wtorek 17 kwietnia. Wszystkie szczegóły przekaże Wam jutro Samorząd Uczniowski. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w zdobyciu certyfikatu „Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej” .                J.K.

Forum Szkół CV 2018

alt

10 kwietnia br. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbyło się Forum Szkół CV 2018. Uczniowie liceów, techników i szkół branżowych wspólnie z nauczycielami przygotowali profesjonalne stanowiska. Nie brakowało ulotek, gadżetów, prezentacji. Kuba Treliński i Paweł Pacholewicz z kl. 3Ta zaoferowali usługi fryzjerskie dla gimnazjalistów i uczniów klas siódmych szkół podstawowych. A dziewczyny zajęły się promocją i obsługą stanowiska kosmetycznego. Dziękujemy serdecznie uczennicom klasy 1Ta: Natalii Kulczyńskiej, Darii Maciejewskiej, Oliwii Nowaczyk, Weronice Tajs, Wiktorii Fac, Dominice Czubali i Weronice Buła oraz oczywiście naszym profesjonalnym fryzjerom. Przypominamy Drzwi Otwarte w naszej szkole odbędą się 21 kwietnia (sobota) br. Zapraszamy serdecznie!

alt 

"Przetrwanie w Sarajewie" - wystawa Centropy w naszej szkole

alt

23 marca miał miejsce wernisaż wystawy „Przetrwanie w Sarajewie” przygotowanej przez ośrodek CENTROPA z siedzibą w Wiedniu. Wystawa opowiada o współpracy ludności cywilnej podczas wojny w Bośni w latach 1992-1995. Punktem wyjścia do ukazania przeżyć mieszkańców okupowanego Sarajewa, stała się historia organizacji La Benevolencja. Kiedy w 1992 roku wojna ogarnęła miasto, niewielka grupa ludzi zamieniła lokalną synagogę w siedzibę agencji pomocy humanitarnej. Serbowie i Chorwaci, Żydzi i muzułmanie pracowali ramię w ramię dystrybuując jedzenie, lekarstwa oraz przynosząc nadzieję, potrzebującym. Wystawa ukazuje, że podziały narodowościowe, różnice religijne i językowe nie stanowią przeszkody we wspólnym działaniu i udzielaniu pomocy humanitarnej potrzebującym. Uczniowie rozpoczęli również zwiedzanie wystawy pracując z przygotowanymi wcześniej kartami pracy. Bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu apelu Weronice Bule, Dawidowi Trockiemu (I ta), Adzie Goździckiej, Monice Wyrostek, Ewie Najdowskiej (IV ta), Kubie Trelińskiemu, Pawłowi Pacholewiczowi (III ta), Jessice Warszawskiej i Wiktorii Krawczyk (III a)                      G.Kacprzak

alt

Już dziś zapraszamy!!!

alt

Drzwi Otwarte w naszej szkole odbędą się 21 kwietnia (sobota)

w godz. 9.00 - 13.00

VII Marsz na orientację 18. południkiem przez Bydgoszcz

alt

W sobotę 17. marca uczestniczyliśmy w „VII Marszu Na Orientację 18. Południkiem Przez Bydgoszcz”. Spacer z mapą dotyczył miejsc nawiązujących do historycznych wydarzeń na przestrzeni dziejów Bydgoszczy. Trasa spaceru zaczynała się przed Filharmonią Pomorską, prowadziła przez Dzielnicę Muzyczną, Śródmieście i zakończyła się w Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Hetmańska 34). Spacer cieszył się dużym zainteresowaniem co z pewnością było skutkiem pięknej i słonecznej pogody. Wśród uczestników dominowali uczniowie, ale na trasie mijaliśmy też wiele rodzin. Dziękuję za udział Emilii Hysce, Justynie Juszczuk, Paulinie Kościelniak, Aleksandrze Ćwik oraz Sandrze, Wiktorii Kitowskiej i Wiktorii Laskowskim.                  G. Kacprzak


Więcej artykułów…