logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Ustne egzaminy poprawkowe

Język polski

B. Włoch-Kasprowicz

4.02.2018

sala 8

Godz. 12.25

Język angielski

B. Moraczewska-Bielak

4.02.2018

sala 10

Godz. 11.30