logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Strefa rodzica

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych

Przypominamy, że istnieje możliwość zakupu podręczników w ramach programów:

Bydgoska Karta Rodziny 3+ szczegółowe informacje u p. J. Kotwickiej w bibliotece szkolnej

(wnioski złożone na podstawie ważnej karty)

oraz Wyprawka Szkolna - szczegółowe informacje - p. Gabriela Hinc - pedagog szkolny

Zebranie z rodzicami i opiekunami

Pierwsze zebranie z rodzicami/opiekunami odbędzie się

15 września 2016 o godz. 17.00

Po zebraniu - spotkanie Rady Rodziców u Pani Dyrektor

Zapraszamy serdecznie

Dyżur pedagoga szkolnego

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2016/2017:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

pedagog szkolny - mgr G. Hinc

Harmonogram Roku Szkolnego 2016-2017

I. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych:

Pierwsze półrocze dla wszystkich klas:

01-09.2016 - 15.01.2017

Drugie półrocze dla klas I-III:

16.01.2016 - 23.06.2017

Drugie półrocze dla klas IV:

16.01.2017 - 28.04.2017

Zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas IV:

28.04.2017

Zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas I-III:

23.06.2017

II. Terminy wystawiania ocen informacyjnych śródrocznych i rocznych:

W kalsach I-IV za pierwsze półrocze - 16.12.2016

W klasach IV - rocznych - 28.03.2017

W klasach I-III - rocznych - 20.05.2017

III. Ferie i przerwy świąteczne:

Zimowa przerwa świąteczna:

23.12.2016 - 01.01.2017

Ferie zimowe:

30.01.2017 - 10.02.2017

Wiosenna przerwa świąteczna:

13.04.2017 - 18.04.2017

Ferie letnie:

24.06.2017 - 31.08.2017

IV. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

01.11.2016 (wtorek)

11.11.2016 (piątek)

06.01.2017 (piątek)

01.05.2017 (poniedziałek)

03.05.2017 (środa)

15.06.2017 (czwartek)

V. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31.10.2016 (poniedziałek)

02.05.2017 (wtorek)

04-06.05.2017 - egzaminy maturalne

16.06.2017 (piątek)

DODATKOWE TERMINY ZOSTANĄ PODANE DO KOŃCA GRUDNIA 2016

Zebrania z rodzicami/opiekunami w roku szkolnym 2016/2017

15.09.2016 - zebranie z rodzicami/opiekunami godz. 17.00

godz. 18.15 - spotkanie Rady Rodziców

 

08.11.2016 - Drzwi Otwarte w godz. 17.00-19.00

 

16.12.2016 - spotkanie Rady Rodziców godz. 16.30

godz. 17.00 - zebranie z rodzicami/opiekunami - poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych

 

17.01.2017 - zebranie z rodzicami/opiekunami godz. 17.00

 

30.03.2017 - spotkanie Rady Rodziców godz. 16.00

Drzwi Otwarte i zebranie z rodzicami/opiekunami w godz. 17.00-19.00

 

22.05.2017 - spotkanie Rady Rodziców godz. 16.30

godz. 17.00 - zebranie z rodzicami/opiekunami  - poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych

Podręczniki szkolne

Szanowni Rodzice

W nawiązaniu do propozycji Prezydenta Bydgoszczy - Pana Rafała Bruskiego, dotyczącej programu „Bydgoska Rodzina 3+”, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc    w realizacji tego przedsięwzięcia. Partnerem programu „Bydgoska Rodzina 3+” może być każdy, komu nie są obojętne potrzeby dzieci, które często nie mogą mieć wszystkiego czego pragną. Prosimy o nieodpłatne przekazanie do biblioteki szkolnej, po zakończeniu roku szkolnego, podręczników swoich pociech. Dzięki takim działaniom biblioteka szkolna będzie mogła wypożyczać przekazane przez Państwa podręczniki kolejnym uczniom z wielodzietnych rodzin – posiadaczom Bydgoskiej Karty Rodzinnej. Wypożyczanie książek pozwoli uboższym rodzicom zaoszczędzić nawet kilkaset złotych, które będą mogli przeznaczyć na inne niezbędne dla dzieci wydatki. A wszystko to dzięki Państwa pomocy!

Serdecznie zachęcamy Państwa do rozważenia możliwości przystąpienia w charakterze Partnera do programu „Bydgoska Rodzina 3+” promującego w naszym mieście model dużej rodziny.  

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: www.bydgoszcz.pl/rodzina3plus

Sztandar

PROŚBA DO RODZICÓW

Sztandar jako szczególny znak jednoczący kolejne pokolenia uczniów, zobowiązuje do szacunku, wytężonej pracy i godnego reprezentowania szkoły. Jako jedna z nielicznych placówek oświatowych w Bydgoszczy nasza Szkoła dotychczas nie posiada sztandaru. W związku z powyższym w imieniu Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły zwracam się do Rady Rodziców i Uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy, z prośbą o pomoc w ufundowaniu SZTANDARU SZKOŁY.
Decyzją Rady Rodziców uchwalono minimalną kwotę wpłaty 10,00 PLN od każdego ucznia.
Wpłaty należy dokonywać:
- na konto PKO o/Bydgoszcz 95 1020 1462 0000 7102 0018 6965 z dopiskiem „SZTANDAR” lub u wychowawcy klasy.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli na naszą gorącą prośbę nie pozostaną Państwo obojętni.

Z poważaniem
Anna Miłkowska – przewodnicząca RR
Piotr Cierzniakowski – zastępca RR

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2016/17 stanowią:
Przewodnicząca - p. Anna Frasz
Zastępca - p. Katarzyna Czerwczak
Sekretarz - p. Zbigniew Glama

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłaty, które można uiścić bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

PKO o/Bydgoszcz 95 1020 1462 0000 7102 0018 6965 lub dokonać w dniu Zebrań z Rodzicami w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że wpłata jest dobrowolna, ale wierzymy, że odpowiecie Państwo pozytywnie na naszą prośbę.