logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Strefa rodzica

Podręczniki szkolne

Uczniowie, którzy posiadają kartę "Rodzina 3+" oraz "Kartę dużej rodziny" proszeni są o kontakt z biblioteką szkolną.

Zebranie z rodzicami i opiekunami

Najbliższe zebranie z rodzicami/opiekunami odbędzie się

18 stycznia 2018 o godz. 16.30

Zapraszamy serdecznie

Dyżur pedagoga szkolnego

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2017/2018:

poniedziałek 7.00 - 7.45
wtorek 7.00 - 7.45
środa 7.00 - 9.20
czwartek 7.00 - 8.50 oraz 14.10 - 17.10
piątek 7.00 - 8.20

Harmonogram Roku Szkolnego 2017-2018

Ferie i przerwy świąteczne:

Zimowa przerwa świąteczna:

23.12.2017 - 01.01.2018

Ferie zimowe:

12.02.2018 - 25.02.2018

Wiosenna przerwa świąteczna:

29.03.2018 - 03.04.2018

Ferie letnie:

23.06.2018 - 31.08.2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

01.11.2017

02.01.2018

30.04.2018

02.05.2018

04.05.2018 (matury)

07.05.2018 (matury)

08.05.2018 (matury)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum:

01.06.2018

19.06.2018


Zebrania z rodzicami/opiekunami w roku szkolnym 2017/2018

Terminy spotkań z rodzicami:

Data:

Tematyka:

14.11.2017

17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami/opiekunami                           oraz „Drzwi Otwarte” od godz. 17.30

12.12.2017

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami/opiekunami – poinformowanie  o proponowanych ocenach semestralnych

18.01.2018

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami/opiekunami – poinformowanie  o ocenach semestralnych

15.03.2018

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami/opiekunami                        oraz „Drzwi Otwarte” od godz. 17.00                                              Dla czwartych klas – informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

14.05.2018

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami/opiekunami                        oraz „Drzwi Otwarte” od godz. 17.00 Informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

Podręczniki szkolne

Szanowni Rodzice

W nawiązaniu do propozycji Prezydenta Bydgoszczy - Pana Rafała Bruskiego, dotyczącej programu „Bydgoska Rodzina 3+”, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc    w realizacji tego przedsięwzięcia. Partnerem programu „Bydgoska Rodzina 3+” może być każdy, komu nie są obojętne potrzeby dzieci, które często nie mogą mieć wszystkiego czego pragną. Prosimy o nieodpłatne przekazanie do biblioteki szkolnej, po zakończeniu roku szkolnego, podręczników swoich pociech. Dzięki takim działaniom biblioteka szkolna będzie mogła wypożyczać przekazane przez Państwa podręczniki kolejnym uczniom z wielodzietnych rodzin – posiadaczom Bydgoskiej Karty Rodzinnej. Wypożyczanie książek pozwoli uboższym rodzicom zaoszczędzić nawet kilkaset złotych, które będą mogli przeznaczyć na inne niezbędne dla dzieci wydatki. A wszystko to dzięki Państwa pomocy!

Serdecznie zachęcamy Państwa do rozważenia możliwości przystąpienia w charakterze Partnera do programu „Bydgoska Rodzina 3+” promującego w naszym mieście model dużej rodziny.  

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: www.bydgoszcz.pl/rodzina3plus

Sztandar

PROŚBA DO RODZICÓW

Sztandar jako szczególny znak jednoczący kolejne pokolenia uczniów, zobowiązuje do szacunku, wytężonej pracy i godnego reprezentowania szkoły. Jako jedna z nielicznych placówek oświatowych w Bydgoszczy nasza Szkoła dotychczas nie posiada sztandaru. W związku z powyższym w imieniu Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły zwracam się do Rady Rodziców i Uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy, z prośbą o pomoc w ufundowaniu SZTANDARU SZKOŁY.
Decyzją Rady Rodziców uchwalono minimalną kwotę wpłaty 10,00 PLN od każdego ucznia.
Wpłaty należy dokonywać:
- na konto PKO o/Bydgoszcz 95 1020 1462 0000 7102 0018 6965 z dopiskiem „SZTANDAR” lub u wychowawcy klasy.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli na naszą gorącą prośbę nie pozostaną Państwo obojętni.

Z poważaniem
Anna Miłkowska – przewodnicząca RR
Piotr Cierzniakowski – zastępca RR

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:
Przewodnicząca - p. Katarzyna Sobanska
Zastępca - p. Bogusław Maćkowski
Skarbnik i sekretarz - p. Agnieszka Szczepaniak

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłaty, które można uiścić bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

PKO o/Bydgoszcz 95 1020 1462 0000 7102 0018 6965 lub dokonać w dniu Zebrań z Rodzicami w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że wpłata jest dobrowolna, ale wierzymy, że odpowiecie Państwo pozytywnie na naszą prośbę.