logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Strefa rodzica

Pierwsze zebranie w roku szkolnym 2019/2020

Serdecznie zapraszamy Państwa na pierwsze spotkanie z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły w dniu 10 września o godz. 17.00

Informacja Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole" zapraszają Rady Rodziców szkół województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 22 listopada 2018 r. (czwartek) w godzinach 9.30 – 15.45. Konferencja odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Bydgoszczy przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2.

Celem II Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego oraz omówienie obowiązujących i proponowanych przez Fundację „Rodzice Szkole" rozwiązań prawnych dotyczących Rad Rodziców, szczególnie dotyczących gospodarki finansowej Rad Rodziców i zidentyfikowanie oczekiwań rodziców w tym zakresie.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie do dnia 15.11.2018 r. kwestionariusza zgłoszeniowego. Dokumenty w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców".

Pytania i szczegółowe informacje: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=50&page=8352

Zebranie z rodzicami i opiekunami

Najbliższe zebranie z rodzicami/opiekunami odbędzie się

14 listopada 2018 o godz. 16.30, "Drzwi Otwarte" o godz. 17.00

Zapraszamy serdecznie

Dyżur pedagoga szkolnego

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2018/2019:

poniedziałek 8.45 - 12.20
wtorek 13.00 - 15.25
środa 9.00 - 12.00
czwartek 11.00 - 14.00

Harmonogram Roku Szkolnego 2018-2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11.2018

02.01.2019

02.05.2019

06.05.2019 (matura)

07.05.2019 (matura)

08.05.2019 (matura)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum:

17.06.2019

18.06.2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla szkoły branżowej:

18.06.2019 – po odpracowaniu w sobotę

Zebrania z rodzicami/opiekunami w roku szkolnym 2018/2019

Terminy spotkań z rodzicami

L.p.

Data

Tematyka

1.

6.09.2018

17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami.

Wybór trójek klasowych.

Wybór prezydium Rady Rodziców.

2.

14.11.2018

17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów klasy IVTa o proponowanych ocenach        z przedmiotów zawodowych. Drzwi otwarte od godz. 17.30.

3.

12.12.2018

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

4.

31.01.2019

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców o ocenach z poszczególnych przedmiotów.

5.

20.03.2019

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów klasy IVTa o proponowanych ocenach końcowych.

Drzwi otwarte od godz. 17.00.

6.

14.05.2019

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

Drzwi otwarte 17.00.

Podręczniki szkolne

Szanowni Rodzice

W nawiązaniu do propozycji Prezydenta Bydgoszczy - Pana Rafała Bruskiego, dotyczącej programu „Bydgoska Rodzina 3+”, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc    w realizacji tego przedsięwzięcia. Partnerem programu „Bydgoska Rodzina 3+” może być każdy, komu nie są obojętne potrzeby dzieci, które często nie mogą mieć wszystkiego czego pragną. Prosimy o nieodpłatne przekazanie do biblioteki szkolnej, po zakończeniu roku szkolnego, podręczników swoich pociech. Dzięki takim działaniom biblioteka szkolna będzie mogła wypożyczać przekazane przez Państwa podręczniki kolejnym uczniom z wielodzietnych rodzin – posiadaczom Bydgoskiej Karty Rodzinnej. Wypożyczanie książek pozwoli uboższym rodzicom zaoszczędzić nawet kilkaset złotych, które będą mogli przeznaczyć na inne niezbędne dla dzieci wydatki. A wszystko to dzięki Państwa pomocy!

Serdecznie zachęcamy Państwa do rozważenia możliwości przystąpienia w charakterze Partnera do programu „Bydgoska Rodzina 3+” promującego w naszym mieście model dużej rodziny.  

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: www.bydgoszcz.pl/rodzina3plus

Sztandar

PROŚBA DO RODZICÓW

Sztandar jako szczególny znak jednoczący kolejne pokolenia uczniów, zobowiązuje do szacunku, wytężonej pracy i godnego reprezentowania szkoły. Jako jedna z nielicznych placówek oświatowych w Bydgoszczy nasza Szkoła dotychczas nie posiada sztandaru. W związku z powyższym w imieniu Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły zwracam się do Rady Rodziców i Uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy, z prośbą o pomoc w ufundowaniu SZTANDARU SZKOŁY.
Decyzją Rady Rodziców uchwalono minimalną kwotę wpłaty 10,00 PLN od każdego ucznia.
Wpłaty należy dokonywać:
- na konto PKO o/Bydgoszcz 95 1020 1462 0000 7102 0018 6965 z dopiskiem „SZTANDAR” lub u wychowawcy klasy.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli na naszą gorącą prośbę nie pozostaną Państwo obojętni.

Z poważaniem
Anna Miłkowska – przewodnicząca RR
Piotr Cierzniakowski – zastępca RR

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020:
Przewodnicząca - p. Katarzyna Sobanska
Zastępca - p. Bogusław Maćkowski
Skarbnik i sekretarz - p. Marcin Cumiel

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłaty,

które można uiścić bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

PKO o/Bydgoszcz 95 1020 1462 0000 7102 0018 6965

lub dokonać w dniu Zebrań z Rodzicami.

Przypominamy, że wpłata jest dobrowolna ale wierzymy,

że odpowiecie Państwo pozytywnie na naszą prośbę.