logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Strefa rodzica

Zebranie z rodzicami i opiekunami

Najbliższe zebranie z rodzicami/opiekunami odbędzie się

10 grudnia 2019 o godz. 16.30. Zapraszamy serdecznie

Harmonogram Roku Szkolnego 2019-2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

dla Technikum Fryzjerskiego:

02.01.2020r. czwartek

03.01.2020r. piątek

04.05.2020r. poniedziałek

05.05.2020r. wtorek

06.05.2020r. środa

12.06.2020r. piątek

22.06.2020r. poniedziałek

23.06.2020r. wtorek

24.06.2020r. środa

25.06.2020r. czwartek

dla Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 Fryzjersko- Kosmetycznej:

02.01.2020r. czwartek

03.01.2020r. piątek

04.05.2020r. poniedziałek

05.05.2020r. wtorek

06.05.2020r. środa

12.06.2020r. piątek

22.06.2020r. poniedziałek (prawo odpracowania w sobotę)

23.06.2020r. wtorek (prawo odpracowania w sobotę)

Zebrania z rodzicami/opiekunami w roku szkolnym 2019/2020

Terminy spotkań z rodzicami

L.p.

Data

Tematyka

1.

10.09.2019

17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami. Wybór trójek klasowych. Wybór prezydium Rady Rodziców.

2.

12.11.2019

17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów klasy IVTa o proponowanych ocenach z przedmiotów zawodowych. Drzwi otwarte od godz. 17.30.

3.

10.12.2019

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców
o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

4.

15.01.2020

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców
o ocenach z poszczególnych przedmiotów.

5.

17.03.2020

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów klasy IVTa o proponowanych ocenach końcowych. Drzwi otwarte od godz. 17.00.

6.

19.05.2020

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców
o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

Drzwi otwarte 17.00.

Podręczniki szkolne

Szanowni Rodzice

W nawiązaniu do propozycji Prezydenta Bydgoszczy - Pana Rafała Bruskiego, dotyczącej programu „Bydgoska Rodzina 3+”, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc    w realizacji tego przedsięwzięcia. Partnerem programu „Bydgoska Rodzina 3+” może być każdy, komu nie są obojętne potrzeby dzieci, które często nie mogą mieć wszystkiego czego pragną. Prosimy o nieodpłatne przekazanie do biblioteki szkolnej, po zakończeniu roku szkolnego, podręczników swoich pociech. Dzięki takim działaniom biblioteka szkolna będzie mogła wypożyczać przekazane przez Państwa podręczniki kolejnym uczniom z wielodzietnych rodzin – posiadaczom Bydgoskiej Karty Rodzinnej. Wypożyczanie książek pozwoli uboższym rodzicom zaoszczędzić nawet kilkaset złotych, które będą mogli przeznaczyć na inne niezbędne dla dzieci wydatki. A wszystko to dzięki Państwa pomocy!

Serdecznie zachęcamy Państwa do rozważenia możliwości przystąpienia w charakterze Partnera do programu „Bydgoska Rodzina 3+” promującego w naszym mieście model dużej rodziny.  

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: www.bydgoszcz.pl/rodzina3plus

Sztandar

PROŚBA DO RODZICÓW

Sztandar jako szczególny znak jednoczący kolejne pokolenia uczniów, zobowiązuje do szacunku, wytężonej pracy i godnego reprezentowania szkoły. Jako jedna z nielicznych placówek oświatowych w Bydgoszczy nasza Szkoła dotychczas nie posiada sztandaru. W związku z powyższym w imieniu Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły zwracam się do Rady Rodziców i Uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy, z prośbą o pomoc w ufundowaniu SZTANDARU SZKOŁY.
Decyzją Rady Rodziców uchwalono minimalną kwotę wpłaty 10,00 PLN od każdego ucznia.
Wpłaty należy dokonywać:
- na konto PKO o/Bydgoszcz 95 1020 1462 0000 7102 0018 6965 z dopiskiem „SZTANDAR” lub u wychowawcy klasy.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli na naszą gorącą prośbę nie pozostaną Państwo obojętni.

Z poważaniem
Anna Miłkowska – przewodnicząca RR
Piotr Cierzniakowski – zastępca RR

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020:
Przewodnicząca - p. Katarzyna Sobanska
Zastępca - p. Bogusław Maćkowski
Skarbnik i sekretarz - p. Marcin Chmiel

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłaty,

które można uiścić bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

PKO o/Bydgoszcz 95 1020 1462 0000 7102 0018 6965

lub dokonać w dniu Zebrań z Rodzicami.

Przypominamy, że wpłata jest dobrowolna ale wierzymy,

że odpowiecie Państwo pozytywnie na naszą prośbę.