logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Pisemne egzaminy poprawkowe

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH LO ZAOCZNE:


Sesja poprawkowa

Od 13.01 do 15.02.2017 r.

----------------------------------------------------

Terminy egzaminów poprawkowych:

 

Język polski: 25.01.2017 godz. 16.00

Język angielski: 25.01.2017 godz. 16.00

Matematyka: 23.01.2017 godz. 15.00

Geografia: 24.01.2017 godz. 15.30

Biologia: 26.01.2017 godz. 15.30

Historia i społecz.: 23.01.2017 godz. 15.00