logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Pisemne egzaminy poprawkowe

Język polski

12.02.2022

godz. 1600-1730

zdalnie

Język angielski

12.02.2022

godz. 1730-1900

zdalnie

Matematyka

13.02.2022

godz. 1600-1730

zdalnie