logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

HARMONOGRAM PRAC KONTROLNYCH

Przedmiot

Termin

Język polski

27.02.2022

Język angielski

13.03.2022

Historia

27.03.2022

Matematyka

13.03.2022

Fizyka

10.04.2022

Chemia

10.04.2022

Biologia

27.03.2022

Geografia

27.03.2022

Historia i społeczeństwo

27.02.2022