logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

HARMONOGRAM PRAC KONTROLNYCH

HARMONOGRAM  PRAC  KONTROLNYCH

SEMESTR  I  2016/ 2017

 

NAZWA PRZEDMIOTU

I TERMIN

II TERMIN


Język polski


30.10.2016


30.11.2016


Język angielski


15.11.2016


Historia i społeczeństwo

15.11.2016


Geografia


15.11.2016


Matematyka


30.10.2016


30.11.2016


Biologia


15.11.2016