logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

HARMONOGRAM PRAC KONTROLNYCH

Przedmiot

Termin

Język polski

23.10.2022

Język angielski

23.10.2022

Historia

23.10.2022

Matematyka

6.11.2022

Fizyka

20.11.2022

Chemia

6.11.2022

Biologia

6.11.2022

Geografia

20.11.2022