logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Fryzjer profesjonalista

alt

PROJEKT „FRYZJER PROFESJONALISTA” - REALIZOWANY PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Projekt zakładał organizację miesięcznych staży zawodowych w latach 2013 - 2015, w czasie wakacji, dla 30 uczennic/uczniów w zakładach i salonach fryzjerskich na terenie Bydgoszczy i okolic w wymiarze 150 godzin.

Jego celem było:

- dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczniów do potrzeb rynku pracy,

-  zdobycie doświadczenia zawodowego,

-  podwyższenie praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu,

-  zwiększenie zdolności do zatrudnienia,

-  podniesienie kultury pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali stypendium stażowe (w wysokości 1500 zł brutto) oraz tzw. „Pakiet Startowy” zawierający:

-  Suszarkę „Fox Smart”,

-  Nożyczki „Fox Student” (w etui),

-  Degażówki „Fox Student” (w etui),

-  Komplet grzebieni „Fox Nano” (10 sztuk w etui),

-  Szczotkę „Thermoactive” o średnicy 35 mm,

-  Szczotkę „Thermoactive” o średnicy 45 mm,

-  Szczotkę „Thermoactive” o średnicy 55 mm,

-  Przyrząd do czyszczenia szczotek.