logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

innowacje

Warsztaty: „Liczne sekrety naturalnych produktów do włosów i skóry głowy”

alt

W dniu 10.11.2022r. odbyły się warsztaty „Liczne sekrety naturalnych produktów do włosów i skóry głowy”, które realizowaliśmy w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych. Pani Alicja Kossakowska – doświadczony nauczyciel chemii przygotowała prezentacje, oraz doświadczenia, które uczniowie pod jej okiem wykonywali samodzielnie, sporządzając naturalne produkty kosmetyczno-fryzjerskie. Nasi uczniowie świetnie się bawili podczas tworzenia, a następnie badania skali pH kosmetyków. BK

Wizerunek jako element edukacji międzykulturowej

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

(programowo - metodyczna)

„Wizerunek jako element edukacji międzykulturowej”

Imię i nazwisko autora/autorów: Joanna Kotwicka, Jolanta Ornatowska

Temat innowacji:

Wizerunek jako element edukacji międzykulturowej

Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy

Autor/autorzy (realizacja): J. Kotwicka, J. Ornatowska, M. Jędrasik, D. Majewska

Temat: Wizerunek jako element edukacji międzykulturowej

Przedmiot: geografia, stylizacja, plastyka, etyka, godz. wych., pracownia wizażu, kreowanie wizerunku

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Data wprowadzenia: październik 2020

Data zakończenia: czerwiec 2023

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas drugich. Czas realizacji innowacji dla wybranych oddziałów obejmuje 1 rok szkolny. W kolejnych latach innowacja kontynuowana będzie w następnych oddziałach. Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją treści programowych z zakresu geografii, plastyki, stylizacji, etyki, pracowni wizażu i kreowania wizerunku. Przewidziano realizację 7 bloków tematycznych – realizowanych po jednym w miesiącu.

Każdy blok będzie realizowany w poniższej formule:

  1. 1.Część teoretyczna – będzie stanowiła omówienie tematyczne. Na zajęciach z etyki, godziny wychowawczej (kontekst kulturowy) i z geografii (uwarunkowania geograficzne i klimatyczne).
  2. 2.Część praktyczna – będzie realizacją w formie ćwiczeń i pokazu. Na zajęciach z stylizacji – nawiązanie do trendów współczesnych w fryzjerstwie i z pracowni wizażu – nawiązanie do trendów współczesnych w sztuce makijażu.

Cele innowacji:

Cel ogólny:

- Poznawanie przez uczniów świata, ludzi i siebie poprzez alternatywna formę kształcenia.

Cele szczegółowe:

- Identyfikowanie i rozumienie wartości, norm oraz postaw moralnych związanych z różnymi dziedzinami życia indywidualnego i społecznego.

- Poznanie podstawowych relacji między elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno-gospodarczej i kulturowej) w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

- Rozwijanie zainteresowań geograficznych, budzenie ciekawości świata.

- Poznanie stylów i inspiracji we współczesnej sztuce fryzjerskiej i kosmetycznej.

- Kształtowanie umiejętności projektowania fryzur i wykonania makijażu.

- Kształtowanie pozytywnych, otwartych i tolerancyjnych postaw wobec mniejszości narodowych (Żydów, Romów, wyznawców prawosławia, protestantów) i innych narodów.

- Kształcenie umiejętności uczenia się.

- Wspieranie uzdolnień i rozbudzanie wrażliwości estetycznej.

- Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju wielokulturowego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, integrację społeczną ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych.

Inspiracje europejskie:

https://drive.google.com/file/d/1nkpQkWBu3IydTonVL7K6Dkvzc7MToA1f/view?usp=sharing

Inspiracje afrykańskie:

https://drive.google.com/file/d/1OXUdVr0prXkwqER0BpvbzvrXM7tlUiZy/view?usp=sharing

Inspiracje azjatyckie:

https://drive.google.com/file/d/1nkpQkWBu3IydTonVL7K6Dkvzc7MToA1f/view?usp=sharing

alt