logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Egzaminy poprawkowe

 

Komisja

Termin egzaminu

Język polski


Język angielski

Historia

Matematyka

Biologia

Podstawy przedsiębiorczości

Wych. fizyczne

Zajęcia praktyczne