logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Czas na staż

alt

PROJEKT„CZAS NA STAŻ” 

REALIZOWANY PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ

PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Projekt zakładał organizację miesięcznych staży zawodowych w 2016 roku, w czasie wakacji, dla 35 uczennic/uczniów w zakładach i salonach fryzjerskich na terenie Bydgoszczy i okolic w wymiarze 160 godzin. Wszyscy uczestnicy otrzymali stypendium stażowe (w wysokości 1500 zł brutto).

Jego celem było:

- podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez promowanie innowacyjnego sposobu podejścia do doskonalenia zawodowego,

- oprócz konkretnych umiejętności manualnych, nabycie umiejętności z zakresu organizacji i technik pracy,

- zdobycie doświadczenia zawodowego,

- obserwowanie codziennej pracy fryzjera,

- podniesienie poziomu kultury pracy,

- poszerzenie słownictwa specjalistycznego.