logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Kurs kosmetyczny

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

dla zawodu technik usług kosmetycznych

( kwalifikacja FRK.04 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych)

Kurs kwalifikacyjny zawodowy jest prowadzony wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego przeprowadzanego w sposób określony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem wszystkich przedmiotów zarówno w kształceniu teoretycznym jak i praktycznym.

I Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Przedmiot

Forma zaliczenia

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała

zaliczenie praktyczne

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oczu i ich oprawy

zaliczenie praktyczne

Wykonywanie makijażu twarzy

zaliczenie praktyczne

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp

zaliczenie praktyczne

Wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia

zaliczenie praktyczne

II Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Przedmiot

Forma zaliczenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

zaliczenie ustne

Podstawy kosmetyki

zaliczenie pisemne

Wykorzystanie wiedzy z zakresu anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznej

zaliczenie pisemne

Zastosowanie fizykoterapii i preparatyki kosmetycznej w zabiegach kosmetycznych

zaliczenie ustne

Język obcy zawodowy

zaliczenie ustne

Przy realizowaniu zajęć obowiązuje praktyka zawodowa w ilości 120 godzin (3 tygodnie).

Osoba, która uzyskała zaliczenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, a następnie może przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji FRK.04.