logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Kurs kosmetyczny

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

dla zawodu technik usług kosmetycznych

( kwalifikacja A.61 – wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy )

Kurs kwalifikacyjny zawodowy jest prowadzony wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie kwalifikacji A.61.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (przeprowadzanego w sposób określony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem wszystkich przedmiotów zarówno w kształceniu teoretycznym jak i praktycznym.

I Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Przedmiot

Forma zaliczenia

pracownia kosmetyczna – zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

zaliczenie praktyczne

+ napisanie projektu

pracownia wizażu – zabiegi upiększające twarzy, szyi

i dekoltu

zaliczenie praktyczne

 

II Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Przedmiot

Forma zaliczenia

działalność gospodarcza

i usługowa w salonie kosmetycznym

zaliczenie pisemne

język obcy w kosmetyce

zaliczenie ustne

bezpieczeństwo i higiena pracy

zaliczenie ustne

podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

zaliczenie ustne

podstawy fizjoterapii

zaliczenie ustne

chemia kosmetyczna

zaliczenie ustne

podstawy kosmetologii z zakresu pielęgnacji i kosmetyki upiększającej twarzy, szyi

i dekoltu

zaliczenie pisemne

 

Przy realizowaniu zajęć z zakresu kwalifikacji A.61 obowiązuje praktyka zawodowa w ilości 80 godzin ( 2 tygodnie ).

Osoba, która uzyskała zaliczenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.

Po ukończeniu kwalifikacji A.61 można kontynuować naukę w zakresie kwalifikacji A.62, a następnie przystąpić do egzaminu w zawodzie technik usług kosmetycznych.

 

Kwalifikacja A.61

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne (wspólne dla zawodów)

CYKL KSZTAŁCENIA

 

LICZBA GODZIN

W CYKLU NAUCZANIA

FORMA ZALICZENIA

SEMESTR 1

 

SEMESTR 2

Działalność gospodarcza

i usługowa w salonie kosmetycznym

54

54

108

pisemnie

Język obcy

w kosmetyce

54

54

108

ustnie

BHP

41

41

82

ustnie

 Razem:  298

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.61

CYKL KSZTAŁCENIA

2 semestry

35% samokształcenia

FORMA ZALICZENIA

Minimalna liczba godzin

Liczba godzin realizowanych

działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

 

76

 

80

 

28

pisemnie

język obcy w kosmetyce

76

80

28

ustnie

BHP

55

60

21

ustnie

podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

 

56

 

60

 

21

 

ustnie

podstawy fizjoterapii

 

24

 

30

 

11

 

ustnie

chemia kosmetyczna

41

45

16

ustnie

podstawy kosmetologii z zakresu pielęgnacji i kosmetyki upiększającej twarzy, szyi i dekoltu

57

60

21

pisemnie

łączna liczba godzin

385

415

146

 

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.61

CYKL KSZTAŁCENIA

2 SEMESTRY

35% samokształcenia

FORMA ZALICZENIA

Minimalna liczba godzin

Liczba godzin realizowanych

pracownia kosmetyczna (zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu )

 

125

 

200

 

70

 

praktycznie

 

 

 

                         

pracownia wizażu

50

55

19

praktycznie

łączna liczba godzin

175

255

89

 

łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego

 

905

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY dla zawodu technik usług kosmetycznych (kwalifikacja A.62 – wykonywaniezabiegów pielęgnacyjnych ciała, dłoni i stóp)

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

Przedmiot

Forma zaliczenia

pracownia kosmetyczna – zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała, dłoni i stóp

zaliczenie praktyczne

+ napisanie projektu

pracownia wizażu – zabiegi upiększające ciała, dłoni i stóp

zaliczenie praktyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Przedmiot

Forma zaliczenia

działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

zaliczenie pisemne

język obcy w kosmetyce

zaliczenie ustne

bezpieczeństwo i higiena pracy

zaliczenie ustne

podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce

zaliczenie ustne

podstawy fizjoterapii

zaliczenie ustne

chemia kosmetyczna

zaliczenie ustne

podstawy kosmetologii z zakresu pielęgnacji i kosmetyki upiększającej ciała, dłoni i stóp

zaliczenie pisemne

 

Kwalifikacja A.62

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla kwalifikacji A.62

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Liczba godzin w cyklu nauczania

Zaliczenie

działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

 

57

 

pisemnie

język obcy w kosmetyce

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

 

57

 

ustnie

bezpieczeństwo i higiena pracy

efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

 

14

 

ustnie

podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

efekty kształcenia dotyczące diagnostyki zmian, defektów i chorób skóry

 

41

 

ustnie

podstawy fizjoterapii

efekty kształcenia dotyczące wykorzystania fizykoterapii w kosmetyce

 

41

 

ustnie

chemia kosmetyczna

efekty kształcenia dotyczące wykorzystania chemii w kosmetyce

 

54

 

ustnie

podstawy kosmetologii z zakresu pielęgnacji i kosmetyki upiększającej ciała, dłoni i stóp

efekty kształcenia dotyczące porad w zakresie pielęgnacji ciała, dłoni i stóp

 

44

 

pisemnie

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego teoretycznego

308

 

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla kwalifikacji A.62

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Liczba godzin w cyklu nauczania

Zaliczenie

pracownia kosmetyczna

efekty kształcenia dotyczące wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała, dłoni i stóp

 

231

 

praktycznie

pracownia wizażu

efekty kształcenia dotyczące doboru odpowiedniego stylu ubioru wraz z paletą barw, doboru makijażu i sposobów jego wykonania oraz zastosowania formy fryzury i kolorystyki włosów

 

42

 

praktycznie

Liczba godzin kształcenia zawodowego praktycznego

273

 

Łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego

581

 

 

 

 

Przy realizowaniu zajęć z zakresu kwalifikacji A.62 obowiązuje praktyka zawodowa w ilości 80 godzin ( 2 tygodnie ).

 

Siatka godzin dla KKZ A.62

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla kwalifikacji A.62

CYKL KSZTAŁCENIA

2 SEMESTRY

35% samokształcenia

FORMA ZALICZENIA

Minimalna liczba godzin

Liczba godzin

realizowanych

działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

 

42

 

42

 

15

 

pisemnie

język obcy w kosmetyce

42

42

15

ustnie

bezpieczeństwo i higiena pracy

10

10

5

ustnie

podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

30

30

11

ustnie

podstawy fizjoterapii

30

30

11

ustnie

chemia kosmetyczna

40

40

14

ustnie

podstawy kosmetologii z zakresu pielęgnacji i kosmetyki upiększającej ciała, dłoni i stóp

 

32

 

32

 

12

 

pisemnie

łączna liczba godzin

226

226

82

 

 

 

Przedmioty w kształceniu praktycznym

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla kwalifikacji A.62

CYKL KSZTAŁCENIA

2 SEMESTRY

35% samokształcenia

FORMA ZALICZENIA

Minimalna liczba godzin

Liczba godzin realizowanych

pracownia kosmetyczna

171

171

60

praktycznie

pracownia wizażu

31

31

11

praktycznie

łączna liczba godzin

202

202

71

 

łączna liczba godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego

 

581

 

Osoba, która uzyskała zaliczenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.