logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Informator

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 13 maja 2024r.

alt

 

Strona do logowania i ważne informacje:

https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

Film instruktażowy - nabór elektroniczny:

https://www.youtube.com/watch?v=n62_lFFih64

alt

alt

* Praktyczna nauka zawodu odbywa się w nowoczesnych pracowniach na terenie szkoły i w renomowanych salonach fryzjersko – kosmetycznych.

  • * Proponujemy certyfikowane szkolenia, zajęcia dodatkowe oraz płatne staże zawodowe w ramach projektów unijnych.
  • * Dysponujemy ofertami pracy dla absolwentów.

alt

Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

Zbliża się czas się trudny czas wyboru szkoły ponadpodstawowej. Przyszła droga edukacyjna i przyszła kariera to obecnie dla Was sprawa priorytetowa. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z oferta edukacyjną naszej szkoły.


W skład Zespołu Szkół nr 1 wchodzą:

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 Fryzjersko-Kosmetyczna,

Technikum Fryzjersko - Kosmetyczne nr 1,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1,

Policealna Szkoła Kosmetyczna.


Poszerzajac ofertę edukacyjną szkoły organizujemy również roczne:

Kursy Kwalifikacyjne Fryzjerskie,

Kursy Kwalifikacyjne Kosmetyczne,

Kursy Kwalifikacyjne Opiekunek Osób Starszych.

Dzięki nim osoby pełnoletnie mogą uzyskać tytuł technika.

Dysponujemy bardzo dobrymi warunkami lokalowymi:

- salami wykładowymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny,

- pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu,

- pracowniami fryzjerskimi i kosmetycznymi,

- pracowniami wizażu.

Misja szkoły

Naszym celem jest wychowanie młodzieży, zapewnienie jej rzetelnego wykształcenia teoretycznego i praktycznego w dziedzinie fryzjerstwa i kosmetologii, ukształtowanie na myślących i tolerancyjnych ludzi, zaangażowanych w przekształcanie życia narodu.


Wizja szkoły

Szkoła umożliwia:

- kształcenie w systemie dziennym i zaocznym,

- zindywidualizowany tok nauczania, dostosowany do predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań uczniów,

- wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym i społecznym,

- realizację autorskiego programu nauczania - fryzjerstwo z elementami kosmetyki i wizażu,

- zdobycie ciekawego i dobrze płatnego zawodu (fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych),

- uzupełnienie wykształcenia w liceum,

- uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, zajęciach unijnych itp.,

- uczestniczenie w płatnych praktykach wakacyjnych,

- uczestniczenie w konkursach fryzjerskich na terenie całego kraju,

- osiągnięcie poziomu językowego umożliwiającego podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej.

Szkoła naszych oczekiwań

Tworzymy szkołę:

- nowoczesną,

- przyjazną,

- dobrze zarządzaną,

- wiodącą w kształceniu fryzjerskim i kosmetycznym,

- wspomaganą przez rodziców,

- osiągającą 100% wyniki egzaminów zewnętrznych,

- docenianą przez środowisko, organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący,

- dysponującą ofertami pracy dla absolwentów,

- dającą możliwość przystąpienia do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (oraz uzyskanie dyplomu w języku angielskim, który jest honorowany w krajach Unii Europejskiej).

Wymarzona praca na pewno czeka na Ciebie. Dosięgniesz jej zdobywając wysokie kwalifikacje i umiejętności, które zapewni Tobie nauka w naszej szkole i fachowe praktyki.

Nie bój się podejmowania decyzji i odpowiedzialności.

Wszystko, co możliwe, zależy tylko od Ciebie !!!

Życzymy powodzenia.