logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Policealna szkoła kosmetyczna

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KIERUNKU KSZTAŁCENIA

Rodzaj formy kształcenia

Szkoła Policealna Kosmetyczna

Kierunek kształcenia

Technik usług kosmetycznych

Czas trwania nauki

4 semestry

Warunki przyjęcia / 

Rekrutacja

- ukończona szkoła średnia

- brak przeciwwskazań zdrowotnych

Opis kierunku wraz z uzyskanymi kwalifikacjami

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;

2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;

3) udzielania porad kosmetycznych;

4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Nauka trwa 4 semestry. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Po zakończeniu nauki słuchacze przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nauka jest całkowicie bezpłatna.

Dodatkowo uczymy modelingu i wizażu. Dla chętnych prowadzimy zajęcia fitness.