logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Kurs Kosmetyczny

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE KIERUNKU KSZTAŁCENIA

Rodzaj formy kształcenia

kurs kwalifikacyjny

Kierunek kształcenia

Kwalifikacja FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Tryb nauki

niestacjonarny

Czas trwania nauki

4 semestry (874 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych)

Warunki przyjęcia

Rekrutacja

- ukończony 18 rok życia

- brak przeciwwskazań zdrowotnych

Opis kierunku wraz z uzyskanymi kwalifikacjami

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;

2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;

3) udzielania porad kosmetycznych;

4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Możliwe jest równoczesne zdobywanie średniego wykształcenia

Nauka jest całkowicie bezpłatna.