logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół nr 1 w roku szkol. 2017/2018

Forma zajęć

Prowadzący

Zajęcia fakultatywne z matematyki

przygotowujące do matury

J. Wolińska - Sieg

                Zajęcia fakultatywne z j. polskiego                    przygotowujące do matury – kl. 4 Ta

B. Nowakowska

                     Zajęcia fakultatywne z j. polskiego                        przygotowujące do matury – kl. 3 LO

B. Włoch – Kasprowicz

          Zajęcia dodatkowe z biologii            

przygotowujące do matury

M. Kozińska

Zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych przygotowujące do egzaminu A. 19 i A.23

w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja”

D. Majewska

E. Stachurska – Giłka, B. Kośnik

     Organizacja i prowadzenie doradztwa zawodowego              w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja”

K. Łepek

Zajęcia dodatkowe: „Kącik urody”

   D. Majewska                 E. Stachurska – Giłka B. Kośnik

         Zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych               dla uczniów zdolnych i słabszych

R. Chrzanowska

E. Śmieszek

Szkolny Klub Sportowy

J. Pawlewicz

Szkolne Koło CARITAS

M. Wolna

Koło Artystyczne SEZAM

przygotowanie uroczystości szkolnych

J. Kotwicka

             Zajęcia z matematyki dla uczniów                

mających trudności w nauce

J. Wolińska - Sieg

                        Zajęcia z biologii dla uczniów                                mających trudności w nauce

R. Obuchowska

Zajęcia w klubie gier edukacyjnych

(kształtowanie postaw przedsiębiorczych i społecznych)

H. Kalaczyńska

Zajęcia taneczne

E. Stachurska - Giłka