logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Egzaminu ustne

Przedmiot

Nauczyciel

IIa

IIIa

Język polski

B. Włoch-Kasprowicz

18.01.2021

sala 8

godz. 17.00

22.01.2021

sala 8

godz. 17.00

Język angielski

A. Leszczyńska

---------------------

19.01.2021

sala 15

godz. 17.00

A. Leszczyńska

22.01.2021

sala 15

godz. 17.00

---------------------

Biologia

M. Kozińska

21.01.2021

sala 13

godz. 17.00

18.01.2021

sala 13

godz. 17.00

Matematyka

K. Manikowska

---------------------

21.01.2021

sala 17

godz. 17.00

K. Manikowska

20.01.2021

sala 17

godz. 17.00

---------------------

Historia
i społeczeństwo

G. Kacprzak

19.01.2021

sala 9

godz. 17.00

---------------------