logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Harmonogram zjazdów w semestrze jesiennym 2022/2023

L.p.

Klasa:

IIa s.3 oraz IIIa s.5

1.

10 – 11.09.2022

2.

24 –25.09.2022

3.

8 –9.10.2022

4.

22 –23.10.2022

5.

5 – 6.11.2022

6.

19 – 20.11.2022

7.

3 – 4.12.2022

8.

17 – 18.12.2022

9.

Egzaminy pisemne:

3 i 4.01.2023

10.

Egzaminy ustne:

7 – 15.01.2023