logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

PIK

Witam na stronie Punktu Informacji i Kariery „PIK”, który powstał w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.


Od 1 września 2017 roku, w naszej szkole, realizowany jest projekt w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkoły tak, by ich dalsze wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa, wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. Utworzony został Punkt Informacji i Kariery (PIK), w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego.


Punkt Informacji i Kariery będzie oferował młodzieży pomoc w:

  • Poznawaniu własnych możliwości
  • Zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego
  • Poznaniu zawodów przyszłości
  • Przygotowaniu do wyboru ścieżki kształcenia i przyszłego zawodu
  • Pozyskaniu informacji o uczelniach wyższych oraz oferowanych kierunkach
  • Skonfrontowaniu swoich możliwości z wymaganiami zawodów

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Celem działań będzie aktywizacja zawodowa uczestników, poznanie przez nich własnych możliwości oraz ukierunkowanie ich na planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie podczas zajęć  zdobędą także informacje z zakresu świata zawodów oraz rynku pracy.