logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Egzamin zawodowy

Informacje o egzaminie zawodowym

.

Harmonogram egzaminów zawodowych w roku 2022 - formuła 2019

Harmonogram egzaminu teoretycznego FRK.01 - technikum

Harmonogram egzaminu praktycznego FRK.01 - technikum

Harmonogram egzaminu teoretycznego FRK.01 - szkoła branżowa

Harmonogram egzaminu praktycznego FRK.01 - szkoła branżowa

Harmonogram egzaminu teoretycznego FRK.01 - kwalifikacyjny kurs zawodowy

Harmonogram egzaminu praktycznego FRK.01 - kwalifikacyjny kurs zawodowy

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - formuła 2019

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - formuła 2019

Informatory - formuła 2019

Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna)

.

Harmonogram egzaminów zawodowych w roku 2022 - formuła 2017

Harmonogram egzaminu pisemnego AU.21 - szkoła branżowa i technikum

Harmonogram egzaminu praktycznego AU.26 - klasy technikum

Harmonogram egzaminu pisemnego AU.26 - klasy technikum

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informatory

Strony internetowe, które warto odwiedzić przygotowując się do matury:

- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Edukacyjna w Gdańsku