logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Szkolny Klub Historyczny

Finał projektu “Aby pamięć nie umarła…”

alt

Wydaje się, że mechanizmy istnienia i rozprzestrzeniania nietolerancji oraz dyskryminacji są przez nas znane i umiemy im stawić czoła. Niestety, znajdują się Ci, którzy nie chcą żyć w świecie tolerancji, miłości, demokracji i poszanowania drugiego człowieka. Owi „Ci” za nic mają wolność innych. To nie tylko przeszłość, to także teraźniejszość.Kulminacyjnym punktem realizowanego projektu “Aby pamięć nie umarła…” była wizyta w miejscu pamięci Muzeum Stutthof. Najważniejszym jego celem było przedstawienie młodym ludziom czynników, które w przeszłości doprowadziły do zjawiska wykluczenia a następnie do eliminacji określonych grup społecznych, narodowościowych. Ważnym elementem było również poznanie historii obozów koncentracyjnych na przykładzie KL Stutthof, do którego trafiali żydowscy i polscy mieszkańcy Bydgoszczy.

alt

Zwiedzanie byłego obozu ze wsparciem przewodników było poprzedzone zajęciami z kierowniczką Działu Edukacji panią Ewą Malinowską. Serdecznie Jej dziękuję za przychylność i pomoc w przygotowaniu wizyty w muzeum oraz za publikacje, które otrzymała każda uczestniczka i uczestnik.

alt

Naczelne podziękowania dla Instytutu Olgi Lengyel – TOLI, którego wsparcie finansowe umożliwiło realizację naszego projektu.

Grzegorz Kacprzak

Rocznice historyczne w konkursach i prelekcjach

W końcu kwietnia zostało zorganizowane upamiętnienie ważnych wydarzeń z przeszłości regionalnej oraz historii naszego państwa. Pamiętając o „urodzinach” Bydgoszczy przeprowadzono quiz wiedzy o naszym mieście oraz konkurs o bydgoskiej architekturze. Test wygrała para uczennic Wiktoria Haraściuk i Oliwia Kierzękowska (klasa III bP) zaś rywalizację o architekturze Julia Witkowska (klasa III bP). Drugim wydarzeniem była kolejna już rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczciliśmy ją realizując specjalnie przygotowane lekcje przybliżające treść i okoliczności uchwalenia konstytucji.

B. Włoch-Kasprowicz, G. Kacprzak

alt

Projekt "Sytuacja społeczeństwa polskiego w okresie II wojny światowej"

alt

Uczennice klasy IVTa uczestniczyły w projekcie poświęconym sytuacji społeczeństwa polskiego w okresie II wojny światowej. W marcu i kwietniu br. wzięły udział w zajęciach przygotowanych przez działy edukacyjne placówek oświatowo-naukowych:

„Obóz dla dzieci polskich przy ul. Przemysłowej – historia zapomniana”, Centrum Dialogu Marka Edelmana,

„Okupacja niemiecka i sowiecka na ziemiach polskich – założenia i realizacja” – Przystanek historia IPN,

„Aktion Reinhardt - zagłada Żydów polskich na przykładzie obozu zagłady w Sobiborze”, Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze

„Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”, Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu

Dziękuję Uczennicom za aktywny udział, a Edukatorom z powyższych placówek za oryginalne i merytoryczne zajęcia warsztatowo-wykładowe.

G.Kacprzak

"Bydgoski Marzec" - w walce w obronie konstytucyjnych praw człowieka i obywatela

alt

19 marca 1981 bydgoscy działacze NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej próbowali ująć się za rolnikami polskimi, których praca w warunkach państwa komunistycznego stawała się coraz trudniejsza. Protest w Bydgoszczy zakończył się brutalną pacyfikacją działaczy „Solidarności” i pobiciem niektórych z nich przez siły porządkowe. Przewodnim hasłem i celem „Solidarności” była WOLNOŚĆ. Upamiętniając te wydarzenia uczennice wzięły udział w konkursie: "Bydgoski Marzec" - w walce w obronie konstytucyjnych praw człowieka i obywatela. Jego celem było przedstawienie oblicza wolności z perspektywy młodego człowieka w formie plastycznej. Wśród ponad 30 nadesłanych prac najlepsze się okazały:

  1. Alicja Lewandowska – I TA, Julia Gryczka – III TB, Julia Witkowska – 2 bP
  2. Aneta Czartowska – III TB, Kinga Wanatowska - III TA
  3. Nicole Paszylk – III Tb

Gratulujemy! GK

„Pamiętajcie o tych, którzy tam zginęli” - Zdzisława Włodarczyk, była więźniarka KL Auschwitz

alt

Młodzież klas pierwszych szkoły branżowej brała udział 5 lutego w sesji edukacyjnej pt. "Wyzwolenie KL Auschwitz" przygotowanej przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Głównym punktem sesji było spotkanie z panią Zdzisławą Włodarczyk - byłą więźniarką w KL Auschwitz. Tego samego dnia uczennice klasy czwartej uczestniczyły w lekcji on-line „Dzieci w obozie na Majdanku” przygotowanej przez p. Mirellę Rusek z działu edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku. G.K.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. By upamiętnić ofiary uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym. Najbardziej oryginalną pracę przygotowała Dominika Szczepaniak z klasy II Tp. Serdeczne gratulacje!!! G.Kacprzak

alt

Projekt KROKUS

alt

Ponownie uczestniczymy w Projekcie Krokus realizowanym przez Żydowskie Muzeum Galicja i Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście. W ramach projektu szkoły otrzymują cebulki żółtych krokusów. Zasadzone przez uczniów z klasy IIaP zakwitną z końcem zimy. Kwiaty mają przede wszystkim przypominać półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej. Projekt Krokus pozwala zapoznać uczniów z tematyką Holokaustu, a także rozbudzić w nich świadomość niebezpieczeństw związanych się z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją.G.Kacprzak

W uznaniu dla Powstańców warszawskich - BohaterOn

alt

Tak jak każdego roku i w tym wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji BohaterON. Inicjatywa ta ma pokazać, że młodzi nie tylko pamiętają o Powstańcach warszawskich, lecz doceniają sens ich ofiarności oraz podjętych działań. Tym razem zaktywizowaliśmy się w nieco innej formule. Lekcji okolicznościowej, która w różnej postaci była zawsze realizowana, towarzyszyło wykonanie projektu skierowanego do jednej z Bohaterek Powstania. Adresatem jego była Pani Barbara Szulc, a Autorkami były uczennice klasy IV TA: Weronika Buła, Daria Maciejewska i Weronika Śpica. W oryginalnej formie skierowały do Pani Barbary przepojone mądrością i dojrzałością bardzo osobiste słowa.

https://drive.google.com/file/d/1dRsH0yMVyJx67_9hnTu9WEPKfkubdIQD/view?usp=sharing

Klasie dziękuję za aktywny udział w lekcji. Szczególne jednak gratulacje i podziękowania za inicjatywę oraz zaangażowanie kieruję do grupy projektowej. Brawo!!!

G.K.

Bydgostienalia - Młodzi Młodym o Bydgoszczy po raz kolejny!

alt

To już kolejna odsłona podjętego kilka lat temu projektu współpracy szkół. Zakładał przybliżenie elementów historii miasta i jego mieszkańców w przystępnej formie uczniom przez uczniów. W tym roku szkolnym podjęliśmy tematykę bliską sercu mieszkańców Bydgoszczy tj. jej powrotowi po niemalże 150 latach niewoli do Polski. Uczennice Weronika Śpica, Daria Maciejewska oraz Weronika Buła przedstawiły dla swych Koleżanek i Kolegi okolicznościową lekcję „20 stycznia 1920 - Dzień, o którym marzyły całe pokolenia bydgoszczan”. Treścią jej było ukazanie procesu powrotu naszego miasta do Macierzy oraz postaw bydgoszczan w tym czasie. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomoc obu Weronikom i Darii. G.Kacprzak

alt

Narodowe Święto Niepodległości

alt

Dla Tych, którzy za niezależność Polski oddali to co najcenniejsze. Z wdzięcznością oraz pamięcią o Tych, którzy budowali Niepodległą… W hołdzie Bohaterom uczennice klas I TA i 1TB    GK

alt

Rocznice historyczne, które upamiętniliśmy rozpoczynając nowy rok szkolny

alt

Jakie były pierwsze dni wojny z perspektywy bezbronnych cywilnych mieszkańców Bydgoszczy i naszego regionu? Wrzesień to czas pamięci i refleksji o tym co stało się u progu II wojny światowej nie tylko w skali państwa, ale też pojedynczych miejscowości i ludzi.

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego ustanowiono uchwałą Sejmu RP z dnia 11 września 1998 r. Wyrażała ona szczególną wdzięczność i szacunek twórcom, ofiarnym działaczom podziemnych struktur Państwa Polskiego, a także tym wszystkim, którzy w wyjątkowo trudnych warunkach, z narażeniem własnego życia walczyli o niepodległość Ojczyzny.       GK

alt

Ważne rocznice historyczne

01.03.2020

1 marca władze RP ogłosiły Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W poczet ten zaliczamy Tych żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy nie uznali w Polsce nowej komunistycznej władzy. Uczniowie klas drugich pracując z infografikami poznali Bohaterów oraz ich trudne i skomplikowane powojenne dzieje.    GK

 

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych

Kogo określa się mianem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata? Ilu Polaków otrzymało tę nagrodę? Kim byli Irena Sendler i Henryk Sławik? W jaki sposób ratowano ludność pochodzenia żydowskiego na terenie okupowanych ziem polskich? Na te i inne pytania uczennice klasy IV ta szukały odpowiedzi podczas specjalnie przygotowanych zajęć upamiętniających Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych.   G.K.

 

05.03.2020

 

 

Projekt Krokus 2019

29.02.2020

W listopadzie uczniowie klasy IAP uczestniczyli w projekcie Krokus. Wraz z końcem lutego nasze krokusy przywitały świat.     GK

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

09.02.2020

27 stycznia 1945 roku wyzwolono KL Auschwitz, obóz który pochłonął ponad 1 milion istnień ludzkich. W celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy Zgromadzenie Ogólne ONZ ustaliło ten dzień jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu uczestniczyli Ocalali oraz delegacje z 50 państw. Ze względu na trwające ferie w imieniu uczennic klasy 4 TA upamiętniono to święto składając kwiaty w Miejscu Pamięci.   GK

Więcej artykułów…