logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Szkolny Klub Historyczny

Rocznica wybucha powstania styczniowego

alt

W tym roku przypada 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego,  kolejnego zrywu narodowowyzwoleńczego. Uczciliśmy pamięć styczniowych powstańców pracując z materiałem filmowym („Wierna rzeka”, „Szwadron”) oraz pracami Jacka Malczewskiego, Artura Grottgera, Aleksandra Sochaczewskiego. GK

Grudniowe konkursy historyczne

alt

W grudniu przeprowadzono dwa szkolne konkursy:

Oto ich zwycięzcy:

„Wynalazki zmieniające świat”

1.miejsce – Zuzanna Brzościkowska, I tb

2.miejsce – Emilia Dolska, III ta

3.miejsce – Julia Śnieg, I tb

3 miejsce – Alicja Lewandowska, III ta

I drugi konkurs:

„Stan wojenny w relacjach moich bliskich”

1.miejsce – Emilia Dolska, III ta

2.miejsce – Kinga Czyż, III ta

Serdecznie gratulujemy GK

Młodzieżowa Konferencja Historyczna poświęcona Honorowym Obywatelom Bydgoszczy

alt

Kim są Honorowi Obywatele Bydgoszczy? Czy znamy ich biogramy? Od kiedy i kto przyznaje ten zaszczytny tytuł? Na te i inne pytanie poznaliśmy odpowiedź podczas Młodzieżowej Konferencji Historycznej poświęconej Honorowym Obywatelom Bydgoszczy. Organizatorami spotkania były VII i VIII LO. Nasza reprezentacja tj. Aleksandra, Emilia i Olga z klasy III ta rewelacyjnie przedstawiły uczestnikom debaty postać wybitnej sportsmenki Ireny Szewińskiej. Uczennice wystąpiły niczym Irena, NA MEDAL! GK

Rocznica zniszczenia zagłuszarki Radia Wolna Europa

Niedaleko naszej szkoły 18 listopada 1956 roku miało miejsce niezwykłe zdarzenie. Kilkusetosobowa grupa bydgoszczan zniszczyła stację zagłuszającą Radio Wolna Europa, symbol wolności. Zagłuszarka eliminowała dostęp do rzetelnych wiadomości z kraju i zagranicy. Niestety, część mieszkańców miasta poddana została represjom, w tym wieloletnim wyrokom pozbawienia wolność.

alt

Akcja Krokus w roku szkolnym 2022/2023

To kolejny rok gdy uczestniczymy w projekcie „Krokus” realizowanym przy współudziale Muzeum Żydów Galicja w Krakowie i Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holokauście. Chcemy by pamięć o tych, którzy zginęli nie została zatarta… by nigdy nie więcej nikt nie stracił życia ze względu na to kim się urodził. Akcja upamiętnia 1,5 mln żydowskich dzieci, które zginęły w II wojnie światowej. G.K.

alt

Rocznice historyczne z klasą 4Tg

alt

Klasa IV TG upamiętniła wybuch II wojny światowej i wojnę obronną Polski pracując na specjalnie przygotowanych autorskich zadaniach. Skupiliśmy się na bohaterskiej postawie obrońców Mławy, którzy za wszelką cenę próbowali powstrzymać niemiecką agresję w kierunku Warszawy. Odbyła się również specjalna lekcja upamiętniająca agresję radziecką z 17 września 1939 roku. GK

alt

Finał projektu “Aby pamięć nie umarła…”

alt

Wydaje się, że mechanizmy istnienia i rozprzestrzeniania nietolerancji oraz dyskryminacji są przez nas znane i umiemy im stawić czoła. Niestety, znajdują się Ci, którzy nie chcą żyć w świecie tolerancji, miłości, demokracji i poszanowania drugiego człowieka. Owi „Ci” za nic mają wolność innych. To nie tylko przeszłość, to także teraźniejszość.Kulminacyjnym punktem realizowanego projektu “Aby pamięć nie umarła…” była wizyta w miejscu pamięci Muzeum Stutthof. Najważniejszym jego celem było przedstawienie młodym ludziom czynników, które w przeszłości doprowadziły do zjawiska wykluczenia a następnie do eliminacji określonych grup społecznych, narodowościowych. Ważnym elementem było również poznanie historii obozów koncentracyjnych na przykładzie KL Stutthof, do którego trafiali żydowscy i polscy mieszkańcy Bydgoszczy.

alt

Zwiedzanie byłego obozu ze wsparciem przewodników było poprzedzone zajęciami z kierowniczką Działu Edukacji panią Ewą Malinowską. Serdecznie Jej dziękuję za przychylność i pomoc w przygotowaniu wizyty w muzeum oraz za publikacje, które otrzymała każda uczestniczka i uczestnik.

alt

Naczelne podziękowania dla Instytutu Olgi Lengyel – TOLI, którego wsparcie finansowe umożliwiło realizację naszego projektu.

Grzegorz Kacprzak

Rocznice historyczne w konkursach i prelekcjach

W końcu kwietnia zostało zorganizowane upamiętnienie ważnych wydarzeń z przeszłości regionalnej oraz historii naszego państwa. Pamiętając o „urodzinach” Bydgoszczy przeprowadzono quiz wiedzy o naszym mieście oraz konkurs o bydgoskiej architekturze. Test wygrała para uczennic Wiktoria Haraściuk i Oliwia Kierzękowska (klasa III bP) zaś rywalizację o architekturze Julia Witkowska (klasa III bP). Drugim wydarzeniem była kolejna już rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczciliśmy ją realizując specjalnie przygotowane lekcje przybliżające treść i okoliczności uchwalenia konstytucji.

B. Włoch-Kasprowicz, G. Kacprzak

alt

Projekt "Sytuacja społeczeństwa polskiego w okresie II wojny światowej"

alt

Uczennice klasy IVTa uczestniczyły w projekcie poświęconym sytuacji społeczeństwa polskiego w okresie II wojny światowej. W marcu i kwietniu br. wzięły udział w zajęciach przygotowanych przez działy edukacyjne placówek oświatowo-naukowych:

„Obóz dla dzieci polskich przy ul. Przemysłowej – historia zapomniana”, Centrum Dialogu Marka Edelmana,

„Okupacja niemiecka i sowiecka na ziemiach polskich – założenia i realizacja” – Przystanek historia IPN,

„Aktion Reinhardt - zagłada Żydów polskich na przykładzie obozu zagłady w Sobiborze”, Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze

„Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”, Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu

Dziękuję Uczennicom za aktywny udział, a Edukatorom z powyższych placówek za oryginalne i merytoryczne zajęcia warsztatowo-wykładowe.

G.Kacprzak

"Bydgoski Marzec" - w walce w obronie konstytucyjnych praw człowieka i obywatela

alt

19 marca 1981 bydgoscy działacze NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Narodowej próbowali ująć się za rolnikami polskimi, których praca w warunkach państwa komunistycznego stawała się coraz trudniejsza. Protest w Bydgoszczy zakończył się brutalną pacyfikacją działaczy „Solidarności” i pobiciem niektórych z nich przez siły porządkowe. Przewodnim hasłem i celem „Solidarności” była WOLNOŚĆ. Upamiętniając te wydarzenia uczennice wzięły udział w konkursie: "Bydgoski Marzec" - w walce w obronie konstytucyjnych praw człowieka i obywatela. Jego celem było przedstawienie oblicza wolności z perspektywy młodego człowieka w formie plastycznej. Wśród ponad 30 nadesłanych prac najlepsze się okazały:

  1. Alicja Lewandowska – I TA, Julia Gryczka – III TB, Julia Witkowska – 2 bP
  2. Aneta Czartowska – III TB, Kinga Wanatowska - III TA
  3. Nicole Paszylk – III Tb

Gratulujemy! GK

„Pamiętajcie o tych, którzy tam zginęli” - Zdzisława Włodarczyk, była więźniarka KL Auschwitz

alt

Młodzież klas pierwszych szkoły branżowej brała udział 5 lutego w sesji edukacyjnej pt. "Wyzwolenie KL Auschwitz" przygotowanej przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Głównym punktem sesji było spotkanie z panią Zdzisławą Włodarczyk - byłą więźniarką w KL Auschwitz. Tego samego dnia uczennice klasy czwartej uczestniczyły w lekcji on-line „Dzieci w obozie na Majdanku” przygotowanej przez p. Mirellę Rusek z działu edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku. G.K.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

W 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. By upamiętnić ofiary uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym. Najbardziej oryginalną pracę przygotowała Dominika Szczepaniak z klasy II Tp. Serdeczne gratulacje!!! G.Kacprzak

alt

Projekt KROKUS

alt

Ponownie uczestniczymy w Projekcie Krokus realizowanym przez Żydowskie Muzeum Galicja i Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście. W ramach projektu szkoły otrzymują cebulki żółtych krokusów. Zasadzone przez uczniów z klasy IIaP zakwitną z końcem zimy. Kwiaty mają przede wszystkim przypominać półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej. Projekt Krokus pozwala zapoznać uczniów z tematyką Holokaustu, a także rozbudzić w nich świadomość niebezpieczeństw związanych się z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją.G.Kacprzak

W uznaniu dla Powstańców warszawskich - BohaterOn

alt

Tak jak każdego roku i w tym wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji BohaterON. Inicjatywa ta ma pokazać, że młodzi nie tylko pamiętają o Powstańcach warszawskich, lecz doceniają sens ich ofiarności oraz podjętych działań. Tym razem zaktywizowaliśmy się w nieco innej formule. Lekcji okolicznościowej, która w różnej postaci była zawsze realizowana, towarzyszyło wykonanie projektu skierowanego do jednej z Bohaterek Powstania. Adresatem jego była Pani Barbara Szulc, a Autorkami były uczennice klasy IV TA: Weronika Buła, Daria Maciejewska i Weronika Śpica. W oryginalnej formie skierowały do Pani Barbary przepojone mądrością i dojrzałością bardzo osobiste słowa.

https://drive.google.com/file/d/1dRsH0yMVyJx67_9hnTu9WEPKfkubdIQD/view?usp=sharing

Klasie dziękuję za aktywny udział w lekcji. Szczególne jednak gratulacje i podziękowania za inicjatywę oraz zaangażowanie kieruję do grupy projektowej. Brawo!!!

G.K.

Więcej artykułów…