logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Egzaminy pisemne

EGZAMINY PISEMNE
       KLASA II LO

24.05.2017 godz. 16:00 – 19:00

     Język polski

     Język angielski

25.05.2017 godz. 16:00 – 17:30

       Matematyka

Egzaminy ustne – od 29.05.2017