logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Uwaga Gimnazjaliści!

Od dnia 17.05.2018 do 18.06.2018 do godziny 15:00 można składać podania do szkół ponadgimnazjalnych.
Rekrutacja elektroniczna możliwa poprzez stronę:
https://bydgoszcz.edu.com.pl/Kandydat

alt

alt

Wspomnienie o Irenie Sendlerowej

alt

15 maja br. gościliśmy w naszej szkole uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 58 w Bydgoszczy. Przygotowaliśmy spotkanie czytelnicze pt.: "Wspomnienie o Irenie Sendlerowej". Dziękujemy serdecznie za pomoc i realizację uczniom: Sandrze Trojanowskiej i Patrycji Muszałowskiej z kl. 2Ta oraz Pawłowi Pacholewiczowi z kl. 3Ta.                               J.K.

alt

"Kredki dla Afryki" popłyną do Ghany!

alt

W ramach akcji „Kredki dla Afryki” spakowaliśmy 200 kg pomocy dydaktycznych dla Szkoły Najświętszej Rodziny z Nazaretu - Yamfo w Ghanie. 11 maja z naszego szkolnego podwórka kurier odebrał mega paczkę dla dzieci ze szkoły w Yamfo. Oto fragment listu jaki dotarł do nas od Siostry Gabrieli: „(…) Yamfo to jedna z typowych wiosek Ghany. Tutejsza ludność cierpi biedę, utrzymując się z rolnictwa. Trudną sytuację pogłębia szalejąca inflacja. Nasze Zgromadzenie: Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu pracuje w tym regionie od pięciu lat, w tym czasie miał miejsce wzrost cen prawie o 80%! Jako Siostry naszego zgromadzenia , którego misją jest pomoc rodzinie w swojej pracy wielką wagę przykładamy do edukacji młodzieży, wiedząc, że wykształcenie to lepsza przyszłość. Odpowiadając na potrzeby miejscowej ludności nasze Zgromadzenie stara się zapewnić dzieciom z tego nieuprzywilejowanego środowiska dostęp do edukacji na dobrym poziome i zmniejszyć poziom analfabetyzmu który sięga 80 procent pośród tych poniżej 20 roku życia… W tej części świata czasem trudno o zakup pomocy szkolnych, zwracamy się więc z prośbą o włączenie naszej szkoły w projekt ‘Kredki dla Afryki’”.

Dziękujemy za pomoc wolontariuszkom z kl. 1a: Kasi Raczyckiej, Patrycji Wendt, Oli Barczyńskiej, Klaudii Went i Klaudii Stefaniak i klasie 2Ta!                           J. Kotwicka

alt

Ciekawostki z krainy bibliotek w "Czytelni Ogrodowej"

alt

Sezon wiosenny w naszej "Czytelni Ogrodowej" uważamy za otwarty! Pierwsze spotkanie czytelnicze z klasą 1Ta odbyło się 9 maja br. W słonecznej aurze, wśród zapachu kwitnących kwiatów rozmawialiśmy o ciekawostkach z krainy bibliotek. W ten sposób świętowaliśmy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy - 15 maja br. i będzie to: "Wspomnienie o Irenie Sendlerowej". Zapraszamy serdecznie!                                                                                             J.Kotwicka, B. Włoch - Kasprowicz

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

alt

25 kwietnia upamiętniliśmy dwa ważne dla nas wydarzenia tj. Święto Narodowe Trzeciego Maja, które obchodzimy od 1919 roku w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz nasze lokalne święto czyli rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich (1346). Uczennicom klasy Ia dziękujemy za zorganizowanie programu w którym przypomniały okoliczności uchwalenia konstytucji majowej. Dziękujemy również uczennicom klasy IIIa za przeprowadzenie gry sprawdzającej wiadomości o kulturze, historii oraz architekturze naszego miasta.

B.Włoch-Kasprowicz, G.Kacprzak

alt

Pożegnanie abiturientów Zespołu Szkół nr 1

alt

27 kwietnia br. pożegnaliśmy uczniów klasy 4 Technikum Fryzjerskiego i klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Świadectwa z wyróżnieniem i Nagrody Dyrektora otrzymały Julia Lisiewicz i Monika Wyrostek. Pan Dyrektor przekazał też listy gratulacyjne dla rodziców Julii i Moniki. Program artystyczny przedstawiły uczennice klasy 1a: Patrycja Wendt, Paulina Szymczak, Emilia i Natalia Świtaj, a Rozalia Grygiel z kl. 1Ta, Asia Witkowska z kl. 3Ta i Kamila Kempa z kl. 3a uświetniły uroczystość występem wokalnym. Dziękujemy! Naszym abiturientom życzymy wszystkiego dobrego i powodzenia na egzaminie maturalnym!          J.K.

alt

alt

Finał międzyszkolnego konkursu „Wiedzy o Bydgoszczy”

alt

Tematyką finału konkursu „Wiedzy o Bydgoszczy” były zagadnienia SZLAKU PRZEMYSŁU I RZEMIOSŁA TeH2O w związku z ogłoszeniem przez radnych Bydgoszczy roku 2018 – Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. Do drugiego etapu z naszej szkoły zakwalifikowali się: Patryk Baran, Weronika Hemmerling, Natalia Szymczak. Zadaniem finalistów konkursu było odpowiedzieć na 30 pytań, których część dotyczyła rozpoznawania obiektów na podstawie fotografii bądź opisu. Byliśmy blisko podium, zabrakło niewiele. O większe i bardziej cenne nagrody powalczymy o zwycięstwo za rok! W trakcie przerwy konkursu uczestnicy turnieju wraz z opiekunami zwiedzali barkę „Lemara”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Gastronomicznych.

J. Pawlewicz, G. Kacprzak

Bydgostienalia. Młodzi młodym o Bydgoszczy - FINAŁ

alt

23 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala podsumowująca przedsięwzięcie którego byliśmy współautorami. Na spotkaniu gościliśmy m.in. wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lecha Zagłoba-Zyglera, prezes bydgoskiego ZNP Mirosławę Kaczyńską oraz dyrektorów placówek realizujących grant oświatowy. Zebranych powitano oryginalnie gwarą bydgoską. Uczniowie z poszczególnych szkół zaprezentowali realizowane w ramach grantu projekty. Wszyscy uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu otrzymali za swe zaangażowanie dyplomy i upominki. Uroczystość zamknęło wspólne wykonanie pieśni patriotycznych.                 G. Kacprzak

alt

Konkurs "Tropiciele" w ramach projektu miejskiego: "Szkoła Otwarta i Tolerancyjna"

alt

W sobotę - 21 kwietnia br. odbył się w naszej szkole konkurs „Tropiciele” realizowany w ramach projektu miejskiego „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”. Celem konkursu „Tropiciele” była promocja umiejętności wyszukiwania w tekście informacji nie będących faktami. Współczesne czasy charakteryzują się współistnieniem wielu niesprawdzonych źródeł informacji (blogi, facebook, twitter, youtube, portale internetowe) oraz stronniczych gazet i stacji telewizyjnych. Zadaniem uczniów, było wyłowienie z tekstu informacji, te które przedstawiane były jak fakty, choć prezentowały opinie, wymysły i stereotypy. Konkurs odbył się w następujących grupach wiekowych:

Tropiciele Mitów (do lat 10)

1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 17

2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 38

Tropiciele Stereotypów (10-15 lat)

1 miejsce – Zespół Szkół nr 14 (Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi )

2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 66

3 miejsce – Zespół Szkół nr 19

Tropiciele Postprawd (od 15 lat)

1 miejsce – Zespół Szkół nr 1

2 miejsce – Zespół Szkół Handlowych

3 miejsce – Liceum Ogólnokształcące nr 4

Gratulujemy naszej drużynie: Weronice Tajs, Wiktorii Drużkowskiej i Weronice Buła z klasy 1Ta! Dziękuję serdecznie za pomoc w organizacji konkursu uczennicom z kl. 2Ta: Sandrze Trojanowskiej, Wiktorii Duszyńskiej i Patrycji Muszałowskiej!          J.Kotwicka

alt

Konkurs uświetniła występem wokalnym Karolinka Maleska z Zespołu Szkół

Specjalnych nr 30. Pięknie dziękujemy!

Bydgostienalia. Młodzi młodym o Bydgoszczy.

alt

Idea projektu ma swą genezę w seminarium "Bydgoska polityka historyczna" z 1 lipca 2016 roku zorganizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Bydgoszczy, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli. Projekt współpracy szkół zakładał przybliżenie elementów historii miasta i jego mieszkańców w przystępnej formie uczniom przez uczniów. W tym roku szkolnym kontynuowaliśmy tematykę podjętą w ubiegłym roku tj. fizyczną likwidację inteligencji bydgoskiej przeprowadzoną w 1939 roku przez okupanta niemieckiego w ramach tzw. Inteligenzaktion. Tym razem przygotowaliśmy zajęcia terenowe ''Krwawa jesień 1939 roku - Intelligenzaktion w Bydgoszczy". Treścią ich było wytyczenie trasy prowadzącej szlakiem miejsc kaźni Bydgoszczan u progu wojny i przygotowanie do nich opisów oraz relacji świadków. Nasi uczniowie oprowadzili młodzież z Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomoc Klaudii Jareckiej, Monice Wyrostek, Łukaszowi Głowackiemu, Jakubowi Trelińskiemu i Pawłowi Pacholewiczowi.

G.Kacprzak

alt

Więcej artykułów…