logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Grudniowy wstał świt... 38.rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13.12.19

Dlaczego wprowadzony został stan wojenny? Jakie działania podjęła władza wobec społeczeństwa polskiego? W jakiej formie Polacy przeciwstawili się zasadom stanu wojennego? Jaki był jego bilans ? Na te i inne pytania uczniowie usłyszeli odpowiedzi podczas wykładu upamiętniającego 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.   GK