logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Niezwykły dzień dla Bydgoszczy i jej mieszkańców

20.0120

„Oby się miasto i jego mieszkańcy pod nowemi rządami zawsze czuło jak najszczęśliwiej, aby miasto nasze doszło do największego rozkwitu.” Słowa te wypowiedział Jan Maciaszek, przyszły komisaryczny prezydent Bydgoszczy, w chwili przejęcia w polskie władanie miasta nad Brdą z rąk niemieckich. Mieszkańcy Bydgoszczy nie mogli cieszyć się z niepodległości w listopadzie 1918 r. jak ludność Warszawy czy innych terenów odrodzonej Polski. Musieli cierpliwie czekać kolejne miesiące na rozstrzygnięcia konferencji pokojowej w Paryżu, której decyzje weszły w życie właśnie w styczniu 1920 roku. Upamiętniając tę podniosłą rocznicę uczniowie wzięli udział w wernisażu wystawy "Ku wolności. Bydgoszcz 1914-1920" zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe. Uczestniczyliśmy również w koncercie "Tryptyk Niepodległa" w wykonaniu Krzysztofa Iwaneczki. Organizatorem koncertu był Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy oraz Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dla części uczniów zorganizowano również okolicznościową lekcję „20.01.20 - Dzień, o którym marzyły całe pokolenia bydgoszczan” G. Kacprzak

20.01.20c