logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

IX Wojewódzkie Młodzieżowe Spotkania Samorządowe

alt

W dniu 17 listopada br. uczestniczyliśmy w IX Wojewódzkich Młodzieżowych Spotkaniach Samorządowych „Stop agresji – tak kulturze” w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to: „Kultura narodowa – szansą czy zagrożeniem dla współczesnej kultury?”. Nasz Samorząd Uczniowski reprezentowały: Julia Lisiewicz i Oliwia Ścisłowska z kl. 4Ta. Dziewczyny przygotowały wystąpienie pt.: „Związek teraźniejszości z przeszłością, czyli ciągłość tradycji w zwyczajach i obrzędach”. W spotkaniu brało udział 8 reprezentacji Samorządów Uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych.           JK