logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Kadra

Szkolenie w Akademii A. Przybysza w Olsztynie

WP 002574


W okresie ferii zimowych 2014 roku nauczycielki M. Barczyńska, M. Kontowicz i R. Chrzanowska odbyły praktyki w Akademii Adama Przybysza w Olsztynie dzięki udziałowi w projekcie "Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej". Przez dwa tygodnie szkoliły się podnosząc poziom wiedzy i umiejętności. Czas wolny przeznaczyły na pogłębienie wiedzy i zbieranie doświadczeń w zakresie fryzjerstwa aby po powrocie móc przekazać nowe informacje z dziedziny fryzjerstwa naszym uczniom.

Foto - R. Chrzanowska

"Prosty system koloryzacji Estel"

W szkoleniu uczestniczyli słuchacze szkoły zaocznej oraz nauczyciele Zespołu

Szkół nr 1 w Bydgoszczy.

Cel szkolenia : zapoznanie  się z  produktami przeznaczonymi do farbowania
włosów: De Luxe, Sense De Luxe i Silver De Luxe.
Całe szkolenie przebiegało pracowicie i w miłej atmosferze.

                                                                       Roksana Chrzanowska

dscf3307

Nasi nauczyciele zawodu na stażu zawodowym w Salonie Expert LOREALA w Warszawie

Realizator: Wydawnictwo SUZI Zuzanna Sumirska
Projekt „Nowoczesne nauczanie...” umożliwił nauczycielom odbywanie staży zawodowych w najnowocześniejszych salonach fryzjersko-kosmetycznym w Polsce, zgodnie z najnowszymi technologiami, pod okiem wykwalifikowanej kadry, w autentyczniej atmosferze pracy salonu. 
p1170499 1024x768

Projekt "STYL"

Projekt „STYL ” pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego” to projekt realizowany pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem ogólnym projektu jest opracowanie i wdrożenie, we współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi kształcącymi w zawodach z branży fryzjersko-kosmetycznej, pilotażowych programów praktyk w przedsiębiorstwach dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu . Aktualizacja wiedzy nauczycieli zawodu w zakresie zmian technologiczno organizacyjnych w branży fryzjersko-kosmetycznej oraz wypracowanie modelu organizacji praktyk dla nauczycieli przedmiotów fryzjersko-kosmetycznych poprzez zastosowanie rozwiązań sieciowych szkoła-przedsiębiorstwo i wsparcie ich wdrożenia.

teltow berlin praktyki zagraniczne 1148x768