logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Szkolenie w Akademii A. Przybysza w Olsztynie

WP 002574


W okresie ferii zimowych 2014 roku nauczycielki M. Barczyńska, M. Kontowicz i R. Chrzanowska odbyły praktyki w Akademii Adama Przybysza w Olsztynie dzięki udziałowi w projekcie "Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej". Przez dwa tygodnie szkoliły się podnosząc poziom wiedzy i umiejętności. Czas wolny przeznaczyły na pogłębienie wiedzy i zbieranie doświadczeń w zakresie fryzjerstwa aby po powrocie móc przekazać nowe informacje z dziedziny fryzjerstwa naszym uczniom.

Foto - R. Chrzanowska