logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Projekt "STYL"

Projekt „STYL ” pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego” to projekt realizowany pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem ogólnym projektu jest opracowanie i wdrożenie, we współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi kształcącymi w zawodach z branży fryzjersko-kosmetycznej, pilotażowych programów praktyk w przedsiębiorstwach dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu . Aktualizacja wiedzy nauczycieli zawodu w zakresie zmian technologiczno organizacyjnych w branży fryzjersko-kosmetycznej oraz wypracowanie modelu organizacji praktyk dla nauczycieli przedmiotów fryzjersko-kosmetycznych poprzez zastosowanie rozwiązań sieciowych szkoła-przedsiębiorstwo i wsparcie ich wdrożenia.

teltow berlin praktyki zagraniczne 1148x768