logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 dla Dorosłych

Dla absolwentów szkół zawodowych na podbudowie szkoły podstawowej 3 - letni cykl nauczania
Dla absolwentów szkół zawodowych (po gimnazjum) 2 - letni cykl nauczania

 • kształcimy w systemie stacjonarnym i zaocznym
 • w systemie stacjonarnym zajęcia odbywają się we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 15:30 do 20:35
 • w systemie zaocznym zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w niedziele w godzinach od 8:00 do 14:50 poniedziałki 15:20 do 21:15
 • dokonujemy naboru dwa razy w roku na semestr jesienny i wiosenny
 • dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły na semestr jesienny do końca sierpnia, a na wiosenny do końca stycznia
 • do szkoły przyjmowani są również słuchacze na wyższe semestry na podstawie dokumentów z innej szkoły
 • w szkole zdobędziesz wiedzę ogólną i średnie wykształcenie
 • po ukończeniu nauki będziesz miał możliwość zdać maturę i podjąć naukę na wyższej uczelni


Języki nauczane w szkole: język angielski, język niemiecki, język rosyjski


Wymagane dokumenty dla szkół stacjonarnych i zaocznych:

 • kwestionariusz osobowy (w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły lub indeks,
 • 3 zdjęcia,
 • kserokopia dowodu osobistego.