logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Harmonogram zjazdów w semestrze jesiennym roku szkolnego 2011/2012

Klasy:

II2a, IFz, IIFz, IIIFz

Klasa:

Ia, IIIa

18-19.09.2011

18-19.09.2011

2-3.10.2011

2-3.10.2011

8-10.10.2011

8-10.10.2011

23-24.10.2011

23-24.10.2011

6-7.11.2011

6-7.11.2011

13-14.11.2011

13-14.11.2011

20-21.11.2011

20-21.11.2011

4-5.12.2011

4-5.12.2011

11-12.12.2011

-------------

18-19.12.2011

18-19.12.2011

Egzaminy pisemne:

20 i 21.12.2011

Egzaminy ustne:

od 3.01.2012