logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Światło wolności

alt

Nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku władze PRL na czele z generałem Jaruzelskim wprowadziły na terenie Polski stan wojenny. Upamiętniając jego 36. rocznicę uczestniczyliśmy w akcji edukacyjnej „Światło Wolności Ofiarom Stanu Wojennego” zaproponowanej przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy. Celem akcji było rozpropagowanie idei ŚWIATŁA WOLNOŚCI wśród uczniów (otrzymali Oni specjalne naklejki ze Światłem Wolności) oraz podtrzymanie pamięci i oddanie hołdu ofiarom stanu wojennego. Jednocześnie uczniowie wzięli udział w konkursie na najbardziej oryginalne hasło upamiętniające 36. rocznicę wydarzeń 13 grudnia 1981 roku. Wyróżnienia równorzędne otrzymali:

Sylwia Dębiec (I ta): „Stan wojenny to historia, a historię trzeba znać!!!”,

Wiktoria Konecka (II ta): „Trzynastka nieszczęśliwa stan wojenny rozpoczyna”,

Patrycja Rudnicka (II ta): „13. grudnia niech płomienne światło zagości, ku pamięci nieutraconej polskości”

Wyróżnionym gratuluję, a uczestnikom dziękuję za udział!                  G.Kacprzak

alt

foto - Ewa Najdowska z kl. 4Ta

Maraton Pisania Listów - Amnesty International

alt

Amnesty International, już po raz siedemnasty, zorganizowało Maraton Pisania Listów w obronie osób, których prawa są łamane. W szlachetnej akcji wymagającej iskry odwagi wzięły udział uczennice klasy IV TA. Pisaliśmy w obronie osób, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują naszego wsparcia. Uczestnikom bardzo dziękuję za zaangażowanie w akcję.                           G.Kacprzak

alt

Konkurs plastyczny "Fryzura z epoki - ikony mody i stylu"

alt

Dnia 8 grudnia br. odbył się wewnątrzszkolny konkurs plastyczny pt.: „Fryzura z epoki – ikony mody i stylu”. Do udziału w nim zaprosiłyśmy wszystkich uczniów naszej szkoły. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której tematem była fryzura z epoki historycznej, w formacie A3, wykonanej wybraną przez uczestników techniką plastyczną, z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów. Głównym celem konkursu było zachęcanie młodzieży do twórczego działania. W konkursie wzięło udział 7 uczniów. Jury przewodniczył Pan Dyrektor Andrzej Wojtyna. Członkami komisji byli nauczyciele przedmiotów zawodowych. Uczestnicy wykazali się kreatywnością.

Wyniki konkursu:

1 miejsce - Ewa Najdowska z klasy 4Ta,

2 miejsce - Marzena Fesio z klasy 1a,

3 miejsce - Weronika Buła z klasy 1Ta,

wyróżnienie - Julia Lisiewicz z klasy 4Ta.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!

Gratulujemy zwycięzcom!

Organizatorzy: M. Kozińska, R. Chrzanowska, E. Śmieszek, I. Szerwińska

Wycieczka szkolna do Szklarskiej Poręby

alt

6 grudnia w mikołajkowy poranek wyruszyliśmy na wycieczkę szkolną do Szklarskiej Poręby. Dotarliśmy na miejsce ok. godz. 17.00, po zakwaterowaniu i kolacji udaliśmy się na wieczorny spacer.

alt

Następnego dnia wyruszyliśmy do Leśnej. W zakolu rzeki Kwisy wznosi się majestatycznie zamek Czocha, tam czekał na nas przewodnik pan Piotr Kucznir, który oprowadził nas po jednym z najpiękniejszych i najbardziej zagadkowych zamków w Polsce. Poznaliśmy tajne przejścia, sekretne podwójne ściany, korytarze oraz zapadnię w Komnacie Książęcej. Pan Piotr opowiedział nam historię unikatowych eksponatów odnalezionych w tym średniowiecznym obiekcie m.in.: maszyny chłodzącej z podziemi zamkowych, aparatu tlenowego z 1916 roku i maszyny deszyfrującej o kryptonimie „Ryba Miecz”. Pełni wrażeń ruszyliśmy w drogę powrotną do schroniska. Zatrzymaliśmy się przy wodospadzie Szklarki, gdzie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Wieczorem po kolacji zorganizowaliśmy teleturniej, w którym zwyciężyła drużyna: Daria Nawrocka, Arno Gill i Dawid Trocki z kl. 1Ta.

alt

Ostatni dzień spędziliśmy w Muzeum „Gross – Rosen” – Miejscu Pamięci ofiar niemieckiego nazizmu. Głównym zadaniem Muzeum jest zabezpieczenie pozostałości hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Rogoźnicy i upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej KL Gross – Rosen i jego filii. Na obszarze 44 hektarów można zobaczyć część więźniarską i tzw. Oświęcimską oraz historyczny kamieniołom - miejsce niewolniczej pracy więźniów. W budynku bramy obozowej i głównym pawilonie, dawnej kantynie SS mieszczą się wystawy stałe obrazujące historię obozu i tragiczne losy więźniów. W sali projekcyjnej obejrzeliśmy film dokumentalny i uczestniczyliśmy w warsztatach: „Chcieliśmy normalnie żyć… - biografie więźniów KL Gross – Rosen”. Poruszająca lekcja historii skłoniła nas do głębokiej i moralnej refleksji.

alt

Dzień zakończyliśmy w Karpaczu. Część wycieczkowiczów spędziła czas w parku wodnym „Tropikana” a pozostali uczniowie zwiedzili centrum miasteczka. Wieczorem wróciliśmy do schroniska w Szklarskiej Porębie a następnego dnia rano wyruszyliśmy w drogę powrotną do Bydgoszczy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas!!!                        J. Kotwicka, J. Pawlewicz, B. Włoch - Kasprowicz

Julia wyróżniona!

alt

28 listopada 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z rejonu bydgoskiego. Na rok szkolny 2017/2018 w województwie kujawsko-pomorskim przyznano stypendia Prezes Rady Ministrów dla 232 uczniów. W uroczystości udział wzięli m.in.: Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - p. Paulina Wenderlich, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – p. Zbigniew Ostrowski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik, Starosta Bydgoski – p. Wojciech Porzych, Wicestarosta Sępoleński – p. Andrzej Marach, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy - p. Adam Soroko. Pan Kurator złożył serdeczne gratulacje stypendystom i podkreślił, że sukces odniesiony przez uczniów to suma codziennej ciężkiej pracy, okraszonej czasem wyrzeczeniami oraz pasji i talentu. Warto przypomnieć, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendystą może zostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Julka gratulujemy!!!

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=7712

alt

Konkurs o patronie dla klas pierwszych

alt

Dnia 27 listopada 2017 r. - zgodnie z wieloletnią tradycją – odbył się konkurs poświęcony życiu i działalności patrona naszej szkoły – Bartłomieja z Bydgoszczy. Do rywalizacji przystąpili uczniowie klas pierwszych. Klasę I a reprezentowały: Marzena Fesio, Patrycja Wendt i Monika Wielgus, zaś klasę I TA: Sylwia Dębiec, Luiza Hryckiewicz oraz Mateusz Wieczorek. W czasie konkursowych zmagań młodzież m.in. układała puzzle, odpowiadała na pytania i rozwiązywała krzyżówki. Obie klasy wykazały się znajomością wielu faktów i ciekawostek z życia Bartłomieja. Zacięta i wyrównana rywalizacja zakończyła się zwycięstwem zespołu z kl. I TA. Serdecznie gratulujemy! Wszystkim pierwszakom dziękujemy za wspólną zabawę i życzymy, by dobry duch naszego patrona towarzyszył im w kolejnych latach edukacji szkolnej.

Barbara Włoch-Kasprowicz, Joanna Wolińska-Sieg

alt

IX Wojewódzkie Młodzieżowe Spotkania Samorządowe

alt

W dniu 17 listopada br. uczestniczyliśmy w IX Wojewódzkich Młodzieżowych Spotkaniach Samorządowych „Stop agresji – tak kulturze” w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to: „Kultura narodowa – szansą czy zagrożeniem dla współczesnej kultury?”. Nasz Samorząd Uczniowski reprezentowały: Julia Lisiewicz i Oliwia Ścisłowska z kl. 4Ta. Dziewczyny przygotowały wystąpienie pt.: „Związek teraźniejszości z przeszłością, czyli ciągłość tradycji w zwyczajach i obrzędach”. W spotkaniu brało udział 8 reprezentacji Samorządów Uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych.           JK

Szkoła Otwarta i Tolerancyjna - inauguracja projektu miejskiego

alt

W Światowym Dniu Tolerancji – 16 listopada – odbyła się inauguracja projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020. Jako szkoła będziemy gospodarzami dwóch konkurencji w ramach całorocznego miejskiego projektu: happeningu: „Długopisowy przyjaciel” oraz konkursu „Tropiciele”. Podczas dzisiejszego spotkania w Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zaprezentowano efekty dotychczasowych działań, a także planowane: akcje, konkursy, happeningi. Nagrodzono również laureatów konkursu "Mapa Tolerancji". Nasza uczennica Aleksandra Ćwik z klasy 2Ta zdobyła 1 miejsce w kategorii plastycznej (spośród 164 uczestników okazała się najlepsza!) Gratulujemy Oli i zapraszamy wszystkich uczniów do działania!

J. Kotwicka

http://www.radiopik.pl/2,62667,projekt-szkola-otwarta-i-tolerancyjna-w-bydgoszc

https://otwarta.bydgoszcz.pl/

http://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/bydgoska-mlodziez-jest-otwarta-i-tolerancyjna/

http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,22654195,szkola-otwarta-i-tolerancyjna-chce-uczyc-szacunku-do-ludzi.html

alt

Dzień Rozejmu

alt

W sobotni ranek 11 listopada wspólnie z żołnierzami francuskimi z Centrum Szkolenia Sil Połączonych NATO złożyliśmy kwiaty na Cmentarzu Starofarnym na mogile 23 ich rodaków. Dostali sie oni do Bydgoszczy jako jeńcy po przegranej wojnie z Prusami i zmarli w niewoli niemieckiej w latach 1870 -1871.  We Francji 11 listopada to Dzień Rozejmu, upamiętnia sie wówczas ofiary wojen. Na uroczystości najwyższy rangą oficer francuski płk. R.Guillaumin złożył podziękowania naszym uczniom za opiekę nad grobami jego rodaków.                                    G.K.

99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

alt

Narodowe Święto Niepodległości w Polsce zostało ustanowione po raz pierwszy w 1937 roku. W 1945 roku zostało zniesione ustawą Krajowej Rady Nadzorczej, jednak 44 lata później przywrócono je nową ustawą. Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795-1918). W dniu dzisiejszym uczciliśmy 99 rocznicę Święta a nasz program artystyczny uświetnili wzruszającym występem: Basia i Wojtek z Przedszkola „Muminki”. Wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w przedstawieniu – pięknie dziękujemy.                                  J.K. G.K.

Fotorelacja - Ewa Najdowska, kl. 4Ta                                                                                    

alt

Więcej artykułów…