logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Pisemne egzaminy poprawkowe

Język polski

27.02.2021

godz. 1300-1400

zdalnie

Język angielski

28.02.2021

godz. 1330-1430

zdalnie

Matematyka

27.02.2021

godz. 1100-1200

zdalnie