logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Egzaminy pisemne

Przedmiot

Nauczyciel nadzorujący

Język polski
30.05.2021

godz. 800-930

M. Kozińska

Język angielski
30.05.2021
godz. 945-1115

M. Kozińska

Matematyka

30.05.2021

godz. 1130-1300

M. Kozińska