logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Egzaminu ustne

Przedmiot

Nauczyciel

IIa

Język polski

B. Włoch-Kasprowicz

9.06.2021

sala 8

godz. 17.00

Język angielski

A. Leszczyńska

11.06.2021

sala 15

godz. 17.00

Biologia

M. Kozińska

10.06.2021

sala 13

godz. 17.00

Matematyka

K. Manikowska

9.06.2021

sala 17

godz. 17.00

Historia
i społeczeństwo

G. Kacprzak

10.06.2021

sala 20

godz. 17.00