logo horyzonty

 szare x4 pionowem 
 szare x4 pionowem 

 

 

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021:
Przewodnicząca - p. Katarzyna Sobanska
Zastępca - p. Bogusław Maćkowski
Skarbnik i sekretarz - p. Marcin Chmiel

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłaty,

które można dokonać w dniu Zebrań z Rodzicami.

Przypominamy, że wpłata jest dobrowolna ale wierzymy,

że odpowiecie Państwo pozytywnie na naszą prośbę.