logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Harmonogram Roku Szkolnego 2018-2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11.2018

02.01.2019

02.05.2019

06.05.2019 (matura)

07.05.2019 (matura)

08.05.2019 (matura)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum:

17.06.2019

18.06.2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla szkoły branżowej:

18.06.2019 – po odpracowaniu w sobotę