logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Zebrania z rodzicami/opiekunami w roku szkolnym 2017/2018

Terminy spotkań z rodzicami:

Data:

Tematyka:

14.11.2017

17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami/opiekunami                           oraz „Drzwi Otwarte” od godz. 17.30

12.12.2017

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami/opiekunami – poinformowanie  o proponowanych ocenach semestralnych

18.01.2018

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami/opiekunami – poinformowanie  o ocenach semestralnych

15.03.2018

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami/opiekunami                        oraz „Drzwi Otwarte” od godz. 17.00                                              Dla czwartych klas – informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

14.05.2018

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami/opiekunami                        oraz „Drzwi Otwarte” od godz. 17.00 Informacja o przewidywanych ocenach końcowych.