logo horyzonty

 szare x4 pionowem 

 

 

Zebrania z rodzicami/opiekunami w roku szkolnym 2018/2019

Terminy spotkań z rodzicami

L.p.

Data

Tematyka

1.

6.09.2018

17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami.

Wybór trójek klasowych.

Wybór prezydium Rady Rodziców.

2.

14.11.2018

17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów klasy IVTa o proponowanych ocenach        z przedmiotów zawodowych. Drzwi otwarte od godz. 17.30.

3.

12.12.2018

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

4.

31.01.2019

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców o ocenach z poszczególnych przedmiotów.

5.

20.03.2019

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów klasy IVTa o proponowanych ocenach końcowych.

Drzwi otwarte od godz. 17.00.

6.

14.05.2019

16.30

Spotkania wychowawców z rodzicami. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

Drzwi otwarte 17.00.